Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.
Στο Φωτόδεντρο – Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μπορείτε να αναζητήσετε με ενιαίο τρόπο και από ένα κεντρικό σημείο, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση, που βρίσκεται είτε στα αποθετήρια «Φωτόδεντρο» του Υπουργείου Παιδείας είτε σε άλλα, «εξωτερικά» αποθετήρια ή εκπαιδευτικές πύλες. Παρέχει δηλαδή έναν κεντρικό «κατάλογο» με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική εκπαίδευση.

Μπορείτε να δείτε όλο το υλικό συγκεντρωμένο στην Κεντρική Σελίδα

ή να αναζητήσετε το εκπαιδευτικό υλικό σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Ανά τύπο μαθησιακού αντικειμένου (π.χ. παρουσίαση, πειράματα , τεστ, κλπ.)

Ανά μάθημα/θεματική περιοχή (π.χ. Ιστορία, Μαθηματικά, Πληροφορική, κλπ.)

με βάση την παιδαγωγική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών βίντεο σε δραστηριότητες

Εκπαιδευτικά Βίντεο μικρής διάρκειας

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

Πρoστατευμένο: 27/3/2018 – Ανάπτυξη Εφαρμογών Ο.Π. Λύσεις φυλλαδίων στους Πίνακες και τα Υποπρογράμματα... Εδώ μπορείτε να δείτε τις λύσεις των ασκήσεων για το  Φυλλάδιο Ασκήσεων για τους Πίνακες που σας έδωσα, αλλά και τις απαντήσεις για τις Ερωτήσεις...
19/3/2018 – Ψηφιακή πύλη για τον Βυζαντινό Πολιτισμό: «Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου»... Η ψηφιακή πύλη «Εξερευνώντας τον Κόσμο του Βυζαντίου» παρέχει στοχευμένο ψηφιακό περιεχόμενο για την ανάδειξη της κληρονομιάς του βυζαντινού πολιτισμο...
1/3/2018 – Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου – Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων y=αx και y=αx+β... Δείτε οπτικοποιημένα τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων y=αx και y=αx+β με τη βοήθεια του λογισμικού Geogebra. Δοκιμάστε πρώτα να θέσετε β=0 κα...
11/1/2018 – Προτάσεις διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθητή στις Φυσικές Επιστήμες (εκπαιδευτικό υλικό)... Αγαπητοί συνάδελφοι Σας στέλνω το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάστηκε και συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους αναπληρω...