Σας ενημερώνουμε ότι από 3/9/2015-10/10/2015 στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής (Παλλήνη Αττικής), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία επιμορφωτικό πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής 79 ωρών για τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας των δύο βαθμίδων της Ανατ. Αττικής.

Στη θεματολογία περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων, η διδασκαλία όλων των Διδακτικών Αντικειμένων, η διαθεματικότητα και η σύνδεση της Φυσικής Αγωγής με άλλες επιστήμες, η χρήση των ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία του μαθήματος και καινοτόμες πρακτικές.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων δημιουργήθηκε πλούσιο επιμορφωτικό υλικό, το οποίο είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη από τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας των σχολείων της Χώρας.

Με τη σκέψη ότι το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό των σεμιναρίων θα είναι χρήσιμο στη διδασκαλία και στις δύο βαθμίδες, σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί εδώ

Επίσης μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό και στον εθνικό συσσωρευτή εκπαιδευτικού περιεχομένου (Φωτόδεντρο).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε Ανατ. Αττικής (κ. Γιώργο Δεμένεγα, τηλ. 210-3576056).

Η Σχολική Σύμβουλος

Dr. Νέλλη Αρβανίτη

Print Friendly, PDF & Email