Επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω σχετικά με τις οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματός μας, της Γερμανικής γλώσσας, για το σχολικό έτος 2015-2016. Τις οδηγίες που αφορούν τον τρόπο εξέτασης των Ξένων Γλωσσών θα τις βρείτε με τίτλο ΙΑ. Ξένες Γλώσσες στις σελίδες 25 έως 26 της με αριθμ. 188140/Δ220-11-2015 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Επιπλέον αναφέρονται κι οι παρακάτω σχετικές οδηγίες:
1. Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.
Σας στέλνω τις οδηγίες και σε μορφή πίνακα που δημιούργησα για την εποπτικότερη παρουσίαση τους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση

Γιάννα Κερκινοπούλου
Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής

Print Friendly, PDF & Email