Ένα χρήσιμο άρθρο από τον κ. Γιάννη Κουράκλη, Υπεύθυνο ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας:

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης Φ.253/193309/Α5/ προκύπτει ότι στην περίπτωση εξέτασης σε μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστές 1,3 και 0,7 η αξία των μονάδων των μαθημάτων είναι:

330 μόρια για κάθε μονάδα του πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής 1,3)
270 μόρια για κάθε μονάδα του δεύτερου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής 0,7)
200 μόρια για κάθε μονάδα των υπολοίπων μαθημάτων

Συνολικά το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας «μετράει» μέχρι 6600 μόρια, το δεύτερο μέχρι 5400 μόρια και τα υπόλοιπα μέχρι 4000 μόρια το καθένα. Μέγιστος αριθμός μορίων 20000.

*Προκύπτει ότι με το νέο σύστημα η αξία των μονάδων των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα είναι αρκετά μικρότερη σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα υπολογισμού των μορίων πρόσβασης. Συγκεκριμένα, με το προηγούμενο σύστημα κάθε μονάδα του πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας (στην περίπτωση που ο υποψήφιος είχε εξεταστεί σε 6 μαθήματα) «άξιζε» το διπλάσιο περίπου από κάθε μονάδα των μαθημάτων άνευ συντελεστή βαρύτητας και κάθε μονάδα του δευτέρου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας «άξιζε» 50% περίπου περισσότερο από κάθε μονάδα των μαθημάτων άνευ συντελεστή βαρύτητας.
Με το νέο σύστημα υπολογισμού κάθε μονάδα του πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας «αξίζει» 65% περισσότερο από κάθε μονάδα των μαθημάτων άνευ συντελεστή βαρύτητας και κάθε μονάδα του δευτέρου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας «αξίζει» 35% παραπάνω από κάθε μονάδα των μαθημάτων άνευ συντελεστή βαρύτητας.
Με μια πρώτη εκτίμηση πολλοί καταλήγουν στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι η αξία του πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας αυξήθηκε αρκετά καθώς από 5266 μόρια που ήταν το μέγιστο που έδινε το μάθημα αυτό, πλέον δίνει το μέγιστο 6600 μόρια. Γεγονός που εκτιμάται λάθος αν παραβλέψουμε ότι και τα υπόλοιπα μαθήματα έχουν πλέον πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι είχαν, διότι τώρα είναι 4 το πλήθος αντί για 6. Δηλαδή αντί να μετράνε το μέγιστο 2667 μόρια το καθένα από τα μαθήματα άνευ συντελεστή βαρύτητας, με το νέο σύστημα μετράνε το μέγιστο 4000 μόρια το καθένα. Η αξία τους δηλαδή αυξήθηκε ακόμα περισσότερο από ότι αυξήθηκε η αξία των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας. Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτει τελικά η σχέση των μονάδων των μαθημάτων που προαναφέραμε: 65% περισσότερο «μετράει» κάθε μονάδα του πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας και 35% του δεύτερου σε σχέση με τα μαθήματα άνευ συντελεστή βαρύτητας.

Στην περίπτωση εξέτασης σε μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστές 0,9 και 0,4 η αξία των μονάδων των μαθημάτων είναι:

290 μόρια για κάθε μονάδα του πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής 0,9)
240 μόρια για κάθε μονάδα του δεύτερου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας (συντελεστής 0,4)
200 μόρια για κάθε μονάδα των υπολοίπων μαθημάτων

Σε αυτή την περίπτωση, συνολικά το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας «μετράει» μέχρι 5800 μόρια, το δεύτερο μέχρι 4800 μόρια και τα υπόλοιπα μέχρι 4000 μόρια το καθένα. Μέγιστος αριθμός μορίων 18600.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα ενδιαφέροντα άρθρα στο blog του ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

16/10/2018 – Προσοχή!!! Διορθώσεις στο ΦΕΚ για την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018-2019... Στο ΦΕΚ 3411/ τ.Β’ /10-08-2018 όπου δημοσιεύθηκε η 119174/Δ2/13-07-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την ύλη των Πανελ...
26/9/2018 – Ενημέρωση υποψηφίων για ένταξη Σχολών και Τμημάτων σε Επιστημονικά Πεδία στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019... Δείτε το ενημερωτικό δελτίο του Υπουργείου, σχετικά με την ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία. Σ...
17/9/2018 – Παράταση της ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση... Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στις...
7/9/2018 – Από τη Δευτέρα 10/9 η ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση... Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στις Σχολές και ...