Αγαπητοί Διευθυντές

Με έναυσμα το γεγονός ότι στην τάξη υπάρχουν μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε συγκεκριμένες δεξιότητες, που οι έρευνες σχετίζουν με την μαθηματική επίδοση, οργανώνεται η ημερίδα με θέμα:

«Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο 2ο ΓΕ.Λ. Λευκάδας την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 το διάστημα 17:00-19:30 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας οι οποίοι διδάσκουν Μαθηματικά.

prosmath16 prgmath16Εν γένει, ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο διαταραχών που μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνήσει ή να μάθει. Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό όρο που μπορεί να αναφέρεται σε πολύ διαφορετικές συνθήκες όπως δυσκολίες αντίληψης, εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, Δυσλεξία, Δυσαριθμησία κ.α.. Η ημερίδα εστιάζει στη Δυσλεξία και Δυσαριθμησία στα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας.

Παρακαλώ να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

 Η Σχολική Σύμβουλος

 Πανταζή Αφροδίτη

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

19/10/2018 – Διδακτέα ύλη του μαθήματος Κοινωνιολογία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικ... Η ύλη του μαθήματος γοα το 2018-2019, από το βιβλίο «Κοινωνιολογία» των κ.κ. Κασιμάτη, Παπαϊωάννου, Γεωργούλα και Πράνταλου: Κεφάλαια: Κεφ. 1. Εισαγ...
19/10/2018 – Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών της Γ΄ Λυκείου για το 2018-2019... Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών (από το βιβλίο των κ.κ. Γκίβαλου, Γρηγοροπούλου, Κοτρόγιαννου και Μανιάτη) της Γ΄ τάξης του ...
19/10/2018 – Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία της Β΄ Λυκείου. Διαχείριση ύλης 2018-2019... Προτείνεται το μάθημα να γίνεται σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων/η διδάσκουσα το επιθυμεί και καταστεί δυνατό στο πλαίσιο του σχολικού προγράμμ...
19/10/2018 – Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου 2... Για το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β’ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Β΄ τάξης και της Γ’ τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκεί...