?ξιότιμοι κύριοι Διευθυντές,
? ?γία καί Μεγάλη ?βδομάδα τ?ν Παθ?ν καί τ?ς ?ναστάσεως το? Κυρίου μας βρίσκεται ?πί θύραις! Ο? ?ριστοι τ?ν ?γιογράφων ?πεικόνισαν κάθε σταθμό τ?ς πορείας το? Θεανθρώπου «?πί τό ?κούσιον Π?θος». Τό ?διο συμβαίνει καί μέ τούς ?γιογράφους τ?ν να?ν τ?ς Θεοσώστου ?παρχίας μας.
?πιθυμώντας καί πάλι ? τοπική μας ?κκλησία νά συμβάλει μέ τόν πλο?το τ?ς πνευματικ?ς της κληρονομι?ς, στήν ο?σιαστική ?γωγή τ?ν νέων μας, ?τοιμάζεται νά ?λοποιήσει γιά χάρη τ?ν σχολικ?ν ?μάδων ?κπαιδευτικό πρόγραμμα, βασισμένο στήν ε?κονογράφηση τ?ν ?ερ?ν Να?ν μας (ε?κόνες μεταβυζαντιν?ς καί ?πτανησιακ?ς Τέχνης) καί ?κπαιδευτικά παιχνίδια, προκειμένου νά γνωρίσουν τά παιδιά μας τήν ?στορία καί τά μηνύματα τ?ν Παθ?ν καί τ?ς ?νάστασης το? Χριστο? μας.
Ο? δραστηριότητες, μέ γενικό τίτλο: «Τά Πάθη καί ? ?νάσταση μέσα ?πό τά ?ργα Λευκαδίων ?γιογράφων» θά διεξάγονται καθημερινά, ?πό τήν Πέμπτη Ε΄ Νηστει?ν, 14 μέχρι καί τήν Παρασκευή πρό τ?ν Βαΐων, 22 ?πριλίου 2016 καί βάσει προγράμματος, στόν ?ερό Ναό ?γίου Δημητρίου Λευκάδος (πλ. Γιαννούλη – ?ναντι παλαι?ς ΔΕΗ).
?σοι ?κπαιδευτικοί ?νδιαφέρεστε, μπορε?τε νά συνεννοηθε?τε ?γκαίρως μέ τό «Κέντρο Νεότητας» τ?ς ?. Μητροπόλεώς μας (τηλ.: 2645022415, ?σ.: 23) καί τό Διευθυντή α?το?, π. ?ωαννίκιο Ζαμπέλη (τηλ.: 6974795265) τό ?ργότερο μέχρι τήν Παρασκευή, 8 ?πριλίου 2016.

Σ?ς προσκαλο?με νά συμμετάσχετε μαζί μέ τούς μαθητές Σας σ? α?τό τό διπλό ταξίδι στήν Πολιτιστική Κληρονομιά το? τόπου μας καί στά ?για τ?ν ?γίων το? ?ρθόδοξου Χριστιανικο? ?ορτολογίου, τήν ?γία καί Μεγάλη ?βδομάδα, καί Σ?ς ε?χόμαστε ?λόψυχα ? Πανάγαθος Θεός νά σ?ς ?νδυναμώνει πάντοτε στήν παιδαγωγική Σας ?ποστολή!

Μετά πατρικ?ν ε?χ?ν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
? ? Λευκάδος καί ?θάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
8/2/2019 – Διεπιστημονικό Σεμινάριο με θέμα «Διαδρομές Ιστορίας και Τέχνης στη Λευκάδα» από το Κέντρο Νεότητας της Ι. Μ. Λευ... Αγαπητοί μας κ.κ. Διευθυντές,  Προϊστάμενοι, εκπαιδευτικοί, με την ευλογία του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου και σε συνεργασία με μια εκλεκτή...
21/1/2019 – Εορταστική Ημερίδα για τη Γιορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών με θέμα: «Ο Ξένος στη διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών»... Με την ευκαιρία της εορτής των προστατών της Παιδείας μας, Αγίων Τριών Ιεραρχών το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και οι Διευθύνσεις Πρωτοβ...
4/12/2018 – Χριστουγεννιάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κατά τας Γραφάς» από το Κέντρο Νεότητας... Αγαπητοί μας κ.κ. Διευθυντές - Προϊστάμενοι -  εκπαιδευτικοί, Όπως κάθε χρόνο, με την ευλογία του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, το Κέντρο Νε...
24/1/2018 -Ημερίδα του Κέντρου Νεότητας για τη Γιορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών με θέμα: «Δάσκαλος: Ένας σύγχρονος πνευματικός Ηγέτ... Με την ευκαιρία της εορτής των προστατών της Παιδείας μας, Αγίων Τριών Ιεραρχών το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και οι Διευθύνσεις Πρωτοβ...