Έχοντας υπόψη

  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65 τ. Α?/2006) με θέμα «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 12/2009 ( Φ.Ε.Κ. 22 τ. Α?/2009).
  • Την με αρ. πρωτ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ:2544τ.Β/30-12-2009) Υ.Α
  • Το με αριθμό πρωτ. Φ.251/52887/Α5/30-03-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, με θέμα « Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (σχολ. έτους 2015-2016)».
  • Τις καταστάσεις των Λυκείων με τα στοιχεία των μαθητών για προφορική εξέταση.
  • Την πράξη 23/04-04-2016 του Διευθυντή Δ.Ε Λευκάδας

αποφασίζουμε

Ορίζουμε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου, το κτίριο του Μουσικού Γυμνασίου με Λ.Τ  Λευκάδας (Οδός Φιλοσόφων, Λευκάδας, ΤΚ 31100 Λευκάδα) και Πρόεδρο της Επιτροπής την Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Λευκάδος   Μανέντη Μαρία, με βαθμό Α?.

Ο συνολικός αριθμός των εξεταζομένων μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο συγκεκριμένο ειδικό εξεταστικό κέντρο είναι επτά (7).

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
11/10/2019 – Εισαγωγή αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020... Ρυθμίσεις για την εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 2019-2020 στο ν/σ του Υπουργείου ...
11/10/2019 – Κατάργηση της διάταξης για τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (πράσινες Σχολές) στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019-20... Ακολουθούν οι ρυθμίσεις για την κατάργηση Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης... Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ...
3/10/2019 – Βαθμολογίες Υποψηφίων που συμμετείχαν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019... Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έχουν ήδη ανακοινωθε...
30/9/2019 – Παράταση στην υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις με ποσοστό ... Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την ει...