Έχοντας υπόψη

  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65 τ. Α?/2006) με θέμα «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 12/2009 ( Φ.Ε.Κ. 22 τ. Α?/2009).
  • Την με αρ. πρωτ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ:2544τ.Β/30-12-2009) Υ.Α
  • Το με αριθμό πρωτ. Φ.251/52887/Α5/30-03-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, με θέμα « Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (σχολ. έτους 2015-2016)».
  • Τις καταστάσεις των Λυκείων με τα στοιχεία των μαθητών για προφορική εξέταση.
  • Την πράξη 23/04-04-2016 του Διευθυντή Δ.Ε Λευκάδας

αποφασίζουμε

Ορίζουμε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου, το κτίριο του Μουσικού Γυμνασίου με Λ.Τ  Λευκάδας (Οδός Φιλοσόφων, Λευκάδας, ΤΚ 31100 Λευκάδα) και Πρόεδρο της Επιτροπής την Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Λευκάδος   Μανέντη Μαρία, με βαθμό Α?.

Ο συνολικός αριθμός των εξεταζομένων μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο συγκεκριμένο ειδικό εξεταστικό κέντρο είναι επτά (7).

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

Πρoστατευμένο: 16/12/2018 – Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Λύσεις Ασκήσεων 3ου Φυλλαδίου... Εδώ μπορείτε να δείτε τις λύσεις των ασκήσεων για το 3ο Φυλλάδιο, Δομές Επανάληψης. Να τονίσω για μια ακόμη φορά, ότι οι λύσεις σας δίνονται για να ε...
13/12/2018 – Ενημέρωση μαθητών Γ΄ Λυκείου και αποφοίτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019... Αγαπητοί /ές μαθητές και μαθήτριες, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η εγκύκλιος για την ενημέρωση των μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕ.Λ. σχολικού έτους...
22/11/2018 – Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού και Ακτοφυλακής και Λιμενοφυλάκων με Πανελλαδικές... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5213/21-11-2018 η υπ’ αριθμ. 2421.1/84993/2018/15-11-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Να...
19/11/2018 – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020... Καλούνται οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό...