Από το 2010 τέθηκε σε ισχύ στη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου ή Σύμβαση της Φλωρεντίας σύμφωνα με την οποία, ως Τοπίο ορίζεται η περιοχή που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ως αποτέλεσμα της δράσης και της αλληλεπίδρασης φυσικών και/ή ανθρωπογενών παραγόντων. Αναγνωρίζεται δε ως σημαντικός παράγοντας της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές, στην ύπαιθρο, σε περιοχές υψηλής ποιότητας ή υποβαθμισμένες, αλλά και ως σημείο ? κλειδί για την ατομική και κοινωνική ευημερία, για τη στήριξη του δημόσιου συμφέροντος από περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής άποψης. Στη βάση όλων των παραπάνω το Κ.Π.Ε. Πραμάντων διοργανώνει διήμερο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στις 10 και 11 Ιουνίου 2016 με θέμα : «Αειφορική διαχείριση και προστασία του Τοπίου ? Ο ρόλος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση της αειφορικής διαχείρισης και προστασίας της ταυτότητας του Τοπίου με την έννοια που περιγράφηκε πιο πάνω, καθώς και του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην κατεύθυνση αυτή. Ως πεδίο μελέτης ορίζονται διαδρομές εντός της  προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου με στόχο την ανίχνευση του ιστορικού τοπίου της περιοχής όπως αυτό διαμορφώθηκε κι εξακολουθεί να διαμορφώνεται στο πέρασμα του χρόνου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 40 εκπαιδευτικούς από τις Διευθύνσεις  Π.Ε. και Δ.Ε. των νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Κέρκυρας και Λευκάδας, ενώ θα είναι ανοιχτό για το κοινό.

Από τη Λευκάδα: 3 τακτικοί και 3 αναπληρωματικοί (της Π/Βάθμιας) και 3 τακτικοί και 3 αναπληρωματικοί (της Δ/βθμιας)

Η έναρξη του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 10 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο των Πραμάντων στις 5:30 μ.μ. και η λήξη του στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Πραμάντων το απόγευμα του Σαββάτου, 11 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου  προβλέπεται και πεζοπορία μετρίου βαθμού δυσκολίας που απαιτεί κατάλληλη ένδυση και υπόδηση.

Το Κ.Π.Ε. Πραμάντων θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων (ελαφριά γεύματα σε μπουφέ), καθώς και των μετακινήσεων εντός του πεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει έως τη Δευτέρα, 16 Μαΐου  να αποστείλουν στους/στις Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση. Οι αιτήσεις και οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα επιλεγούν θα πρέπει να αποσταλούν από τους/τις Υπευθύνους στο Κ.Π.Ε. Πραμάντων (ηλεκτρονικά ή με fax) ως το μεσημέρι της Τρίτης, 18 Μαΐου. Παρακαλούμε για την τήρηση των καταληκτικών ημερομηνιών, καθώς για την υλοποίηση του σεμιναρίου θα πρέπει να σταλεί έγκαιρα σχετικό αίτημα στο ΥΠΠΕΘ για την έγκρισή του και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2659061670 ή ηλεκτρονικά στο kpepram@otenet.gr και info@kpepramanton.gr. Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στο www.kpepramanton.gr  όπου σύντομα θα αναρτηθεί το πρόγραμμα και η κατάσταση των συμμετεχόντων.

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Πραμάντων

Θωμάς Λώλης

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

19/10/2018 – Διδακτέα ύλη του μαθήματος Κοινωνιολογία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικ... Η ύλη του μαθήματος γοα το 2018-2019, από το βιβλίο «Κοινωνιολογία» των κ.κ. Κασιμάτη, Παπαϊωάννου, Γεωργούλα και Πράνταλου: Κεφάλαια: Κεφ. 1. Εισαγ...
19/10/2018 – Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών της Γ΄ Λυκείου για το 2018-2019... Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών (από το βιβλίο των κ.κ. Γκίβαλου, Γρηγοροπούλου, Κοτρόγιαννου και Μανιάτη) της Γ΄ τάξης του ...
19/10/2018 – Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία της Β΄ Λυκείου. Διαχείριση ύλης 2018-2019... Προτείνεται το μάθημα να γίνεται σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων/η διδάσκουσα το επιθυμεί και καταστεί δυνατό στο πλαίσιο του σχολικού προγράμμ...
19/10/2018 – Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου 2... Για το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β’ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Β΄ τάξης και της Γ’ τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκεί...