Σας υπενθυμίζω ότι η ισχύουσα νομοθεσία για τις εξετάσεις του Ιουνίου έχει ως εξής:

Α. Θέματα εξετάσεων Γυμνασίου (Π.Δ. 465/81):

Άρθρο 10

Επιλογή θεμάτων των γραπτών εξετάσεων

Παρ. 2. Στο μάθημα της ξένης γλώσσας ζητείται από τους μαθητές :
α) Η απάντηση σε 4 ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση του περιεχομένου διδαγμένου κειμένου, που δίνεται πολυγραφημένο ή γραμμένο στον πίνακα και αποτελείται από 70 – 100 λέξεις στην Α` τάξη και από 100 – ­130 λέξεις στις Β` και Γ` τάξεις.
β) Η απάντηση σε 4 παρατηρήσεις, μέσα ή έξω από το κείμενο, σχετικές με τη γραμματική και τη σύνταξη της Ξένης Γλώσσας. Κάθε παρατήρηση αναφέρεται σε διαφο­ρετικό γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο, μπορεί να αναλύεται σε 2 – 3 ερωτήσεις και είναι του τύπου : συμπλήρωση ή τροποποίηση φράσεων ή προτάσεων ή μικρών πα­ραγράφων αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων σε προτάσεις.
Οι ερωτήσεις – παρατηρήσεις είναι του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών και διανέμονται σ` αυτούς πολυγραφημένες ή αναγράφονται στον πίνακα.
γ) Από τους μαθητές της Β` και Γ` τάξεως  ζητείται επιπλέον η γραφή καθ` υπαγό­ρευση διδαγμένου κειμένου 50 – 70 λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας. Από τα παραπάνω αντικείμενα της εξετάσεως η κάθε ερώτηση – παρατήρηση στην Α` τάξη βαθμολογείται με μονάδες 0 – 2 1/2. Στις Β` και Γ` τάξεις κάθε ερώτηση – παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0 – 2 και η ορθογραφία με μονάδες 1 – 4. Κανένα γραπτό δεν βαθμολογείται με βαθμό κάτω από το 1.

Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Κέρκυρας, Παξών και Λευκάδας

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
9/10/2019 – Νέες Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης στο μάθημα Φυσική Ο.Π. της Γ΄ Λυκείου για το 2019-2020... Οι νέες οδηγίες για τη διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Φυσικής της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού ...
9/10/2019 – Νέες Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης στο μάθημα Χημεία Ο.Π. της Γ΄ Λυκείου για το 2019-2020... Οι νέες οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ΄τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικ...
8/10/2019 – Ιστορία Γυμνασίου 2019-2020. Συμπληρωματικές οδηγίες και φάκελοι υλικού.... Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 40/03-10-2019 του Δ.Σ) το Υπουργείο δημοσίευσε συμπληρωματικές οδηγίες για τη...
24/9/2019 – Διόρθωση στο βιβλίο των μαθηματικών προσανατολισμού της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου... Σας ενημερώνουμε ότι στο βιβλίο των μαθηματικών προσανατολισμού της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου, στην υποπαράγραφο «Η έννοια του ορισμένου ολοκληρώμ...