Σας υπενθυμίζω ότι η ισχύουσα νομοθεσία για τις εξετάσεις του Ιουνίου έχει ως εξής:

Α. Θέματα εξετάσεων Γυμνασίου (Π.Δ. 465/81):

Άρθρο 10

Επιλογή θεμάτων των γραπτών εξετάσεων

Παρ. 2. Στο μάθημα της ξένης γλώσσας ζητείται από τους μαθητές :
α) Η απάντηση σε 4 ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση του περιεχομένου διδαγμένου κειμένου, που δίνεται πολυγραφημένο ή γραμμένο στον πίνακα και αποτελείται από 70 – 100 λέξεις στην Α` τάξη και από 100 – ­130 λέξεις στις Β` και Γ` τάξεις.
β) Η απάντηση σε 4 παρατηρήσεις, μέσα ή έξω από το κείμενο, σχετικές με τη γραμματική και τη σύνταξη της Ξένης Γλώσσας. Κάθε παρατήρηση αναφέρεται σε διαφο­ρετικό γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο, μπορεί να αναλύεται σε 2 – 3 ερωτήσεις και είναι του τύπου : συμπλήρωση ή τροποποίηση φράσεων ή προτάσεων ή μικρών πα­ραγράφων αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων σε προτάσεις.
Οι ερωτήσεις – παρατηρήσεις είναι του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών και διανέμονται σ` αυτούς πολυγραφημένες ή αναγράφονται στον πίνακα.
γ) Από τους μαθητές της Β` και Γ` τάξεως  ζητείται επιπλέον η γραφή καθ` υπαγό­ρευση διδαγμένου κειμένου 50 – 70 λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας. Από τα παραπάνω αντικείμενα της εξετάσεως η κάθε ερώτηση – παρατήρηση στην Α` τάξη βαθμολογείται με μονάδες 0 – 2 1/2. Στις Β` και Γ` τάξεις κάθε ερώτηση – παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0 – 2 και η ορθογραφία με μονάδες 1 – 4. Κανένα γραπτό δεν βαθμολογείται με βαθμό κάτω από το 1.

Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Κέρκυρας, Παξών και Λευκάδας

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

7/11/2018 – Διαχείριση ύλης για τα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το 2018-2019... Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 51/25-10-2018) σάς γνωρίζουμε ότι για τα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γε...
2/11/2018 – Κριτήρια Αξιολόγησης για τα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού... Το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης της Μονάδας των Ανθρωπιστικών Επιστημών - Φιλολογίας, έκρινε σκόπιμη την έκδοση κριτηρίων αξιολόγησης, σύμφωνα μ...
26/10/2018 – Σχετικά με την παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές/τριες εντός σχολικού ωραρίου... Σχετικά με την παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές/τριες εντός σχολικού ωραρίου, σας ενημερώνουμε ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 έχει αναρτη...
19/10/2018 – Διδακτέα ύλη του μαθήματος Κοινωνιολογία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικ... Η ύλη του μαθήματος γοα το 2018-2019, από το βιβλίο «Κοινωνιολογία» των κ.κ. Κασιμάτη, Παπαϊωάννου, Γεωργούλα και Πράνταλου: Κεφάλαια: Κεφ. 1. Εισαγ...