Σας υπενθυμίζω ότι η ισχύουσα νομοθεσία για τις εξετάσεις του Ιουνίου έχει ως εξής:

Α. Θέματα εξετάσεων Γυμνασίου (Π.Δ. 465/81):

Άρθρο 10

Επιλογή θεμάτων των γραπτών εξετάσεων

Παρ. 2. Στο μάθημα της ξένης γλώσσας ζητείται από τους μαθητές :
α) Η απάντηση σε 4 ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση του περιεχομένου διδαγμένου κειμένου, που δίνεται πολυγραφημένο ή γραμμένο στον πίνακα και αποτελείται από 70 – 100 λέξεις στην Α` τάξη και από 100 – ­130 λέξεις στις Β` και Γ` τάξεις.
β) Η απάντηση σε 4 παρατηρήσεις, μέσα ή έξω από το κείμενο, σχετικές με τη γραμματική και τη σύνταξη της Ξένης Γλώσσας. Κάθε παρατήρηση αναφέρεται σε διαφο­ρετικό γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο, μπορεί να αναλύεται σε 2 – 3 ερωτήσεις και είναι του τύπου : συμπλήρωση ή τροποποίηση φράσεων ή προτάσεων ή μικρών πα­ραγράφων αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων σε προτάσεις.
Οι ερωτήσεις – παρατηρήσεις είναι του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών και διανέμονται σ` αυτούς πολυγραφημένες ή αναγράφονται στον πίνακα.
γ) Από τους μαθητές της Β` και Γ` τάξεως  ζητείται επιπλέον η γραφή καθ` υπαγό­ρευση διδαγμένου κειμένου 50 – 70 λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας. Από τα παραπάνω αντικείμενα της εξετάσεως η κάθε ερώτηση – παρατήρηση στην Α` τάξη βαθμολογείται με μονάδες 0 – 2 1/2. Στις Β` και Γ` τάξεις κάθε ερώτηση – παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0 – 2 και η ορθογραφία με μονάδες 1 – 4. Κανένα γραπτό δεν βαθμολογείται με βαθμό κάτω από το 1.

Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Κέρκυρας, Παξών και Λευκάδας

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

5/6/2018 – Πρόσκληση σε πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα ή για πρόγραμμα για τη... Το ΥΠΠΕΘ προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2018-2019 να παρακολουθήσο...
24/5/2018 – Οδηγίες για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις από το Σχολικό Σύμβουλο Κοινωνιολόγων... Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι με αφορμή τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του σχ. Έτους 2017-2018, σας εύχομαι καλή Δύναμη στ...
22/5/2018 – Ανακοινοποίηση πρόσκλησης εκπ/κών Γερμανικής περιφέρειας Ηπείρου, Κέρκυρας & Λευκάδας... Δείτε το πρόγραμμα επιμόρφωσης, ανακοινοποιημένο ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής: Για τις λεπτομέρειες της επιμόρφωσης δείτε το προηγούμενο άρθρ...
15/5/2018 – Οδηγίες για τις ενδοσχολικές εξετάσεις των Μαθηματικών από τη Σχολική Σύμβουλο ΠΕ03, κ. Πανταζή Αφροδίτη... Ένας πλήρης οδηγός με τη νομοθεσία, και τις διαδικασίες για τις ενδοσχολικές εξετάσεις στα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη Σχολική Σ...