Σχετικό υλικό αναφορικά με τη σχεδίαση, την υλοποίηση και τον αναστοχασμό πραγματοποιθείσας διδασκαλίας για μια εκ των κωνικών τομών, της παραβολής, έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο:

https://sites.google.com/site/antikeimenomathematikon/epimorphoseis/parabola

Η διδασκαλία είναι σύμφωνη με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών, τη διδακτέα ύλη και τη διαχείρισή της και αφορά ενότητα των μαθηματικών της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών της Β ? τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ ? τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016. Σχεδιάστηκε στη βάση του κονστρουκτιβιστικού μοντέλου διδακτικού σχεδιασμού των Tolman και Hardy (1995), το οποίο προτείνει την ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών, την οικοδόμηση της νέας γνώσης, την κατανόηση της γνώσης, τη χρήση της γνώσης και τον αναστοχασμό επί της νέας γνώσης.

Η Σχολική Σύμβουλος

Πανταζή Αφροδίτη

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

14/12/2018 – Επαναληπτικό Quiz στο 1ο κεφάλαιο της Γεωμετρίας της Α΄ Γυμνασίου... Αγαπητοί και αγαπητές μαθητές και μαθήτριες, με αφορμή την ολοκλήρωση του 1ου κεφαλαίου της Γεωμετρίας της Α' Γυμνασίου, σας ετοίμασα ένα επαναληπτικ...
13/12/2018 – 2018… Έτος Μαθηματικών! Μια ημέρα στο Σχολείο μας αφιερωμένη στα Μαθηματικά.... Γιατί μαθαίνουμε Μαθηματικά; Όλα ξεκινούν από αυτό το ερώτημα! Είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο καθένας μας, εκπαιδευτικός και μαθητής κάθε...
7/11/2018 – Διαχείριση ύλης για τα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το 2018-2019... Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 51/25-10-2018) σάς γνωρίζουμε ότι για τα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γε...
17/10/2018 – 79ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο Θαλής» 2018-2019... Σας ενημερώνουμε ότι, ο 79ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ...