Σχετικό υλικό αναφορικά με τη σχεδίαση, την υλοποίηση και τον αναστοχασμό πραγματοποιθείσας διδασκαλίας για μια εκ των κωνικών τομών, της παραβολής, έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο:

https://sites.google.com/site/antikeimenomathematikon/epimorphoseis/parabola

Η διδασκαλία είναι σύμφωνη με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών, τη διδακτέα ύλη και τη διαχείρισή της και αφορά ενότητα των μαθηματικών της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών της Β ? τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ ? τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016. Σχεδιάστηκε στη βάση του κονστρουκτιβιστικού μοντέλου διδακτικού σχεδιασμού των Tolman και Hardy (1995), το οποίο προτείνει την ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών, την οικοδόμηση της νέας γνώσης, την κατανόηση της γνώσης, τη χρήση της γνώσης και τον αναστοχασμό επί της νέας γνώσης.

Η Σχολική Σύμβουλος

Πανταζή Αφροδίτη

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
17/9/2019 – Οδηγίες και διαχείριση ύλης για τα Μαθηματικά της Γ΄ Λυκείου για το 2019-2020... Οι οδηγίες του Υπουργείου  για τη διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεω...
29/8/2019 – 80ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» και «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» σχολικού έτους 2019-2020... Σας ενημερώνουμε ότι ο 80ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ....
14/5/2019 – Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Μαθηματικά. Οδηγίες από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 Ιονίω... Αγαπητοί/τές συνάδελφοι, Καθώς πλησιάζει η έναρξη των ενδοσχολικών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη διαδικασία επιλογής της ...
14/12/2018 – Επαναληπτικό Quiz στο 1ο κεφάλαιο της Γεωμετρίας της Α΄ Γυμνασίου... Αγαπητοί και αγαπητές μαθητές και μαθήτριες, με αφορμή την ολοκλήρωση του 1ου κεφαλαίου της Γεωμετρίας της Α' Γυμνασίου, σας ετοίμασα ένα επαναληπτικ...