Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των Καλλιτεχνικών και της Μουσικής στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017:
1. Καλλιτεχνικά, (Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Ημερησίου Γυμνασίου)
2. Μουσική (Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Ημερήσιου Γυμνασίου)

Δείτε τις Οδηγίες

Print Friendly, PDF & Email