Η μετάβαση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο στην προετοιμασία των νέων ανθρώπων για την ομαλή και δυναμική ένταξή τους σε μια ανώτερη γνωστική βαθμίδα που ως συνέπειά της θα έχει την περαιτέρω ένταξή τους στην επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική ζωή.
Οι μαθητές των σχολικών μονάδων βρίσκονται ήδη ενταγμένοι στα εκπαιδευτικά πλαίσια αλλά καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις και να έρθουν σε επαφή με έναν επιμερισμό των γνωστικών αντικειμένων που δεν έχουν συνηθίσει από τη φοίτησή τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εκμεταλλευόμενοι τις εμπειρίες και τις πληροφορίες που έχουν αποκομίσει μπορούν να αναπτύξουν ικανότητα δράσης που θα τους βοηθήσει να αναβαθμίσουν την μορφωτική τους θέση και να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους οδηγήσουν σε επιτυχείς κινήσεις για τον εμπλουτισμό ή την αλλαγή των ήδη κεκτημένων στάσεων και συμπεριφορών.
Για την αρτιότερη μετάβασή τους πρέπει να μετέχουν της διαδικασίας της πληροφόρησης. Με τον όρο πληροφόρηση εννοούμε ολόκληρη τη διαδικασία αναζήτησης, επεξεργασίας και επιλογής του πληροφοριακού υλικού, που χρειάζονται οι μαθητές, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πληροφορίες που κατακλύζουν τις σύγχρονες κοινωνίες.
Η πληροφόρηση αφορά στις εισροές εκείνες που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό σύστημα και τις σπουδές, αλλά αφορά και αυτές που σχετίζονται με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σε μία τέτοια πολύ ευμετάβλητη και ρευστή κατάσταση, στην οποία οι έφηβοι και οι ενήλικες πολιορκούνται με πληροφορίες όλων και ειδών, είναι καθήκον της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά του σχολείου και οι ενήλικες, μπορούν να συμβουλευτούν αξιόπιστες πληροφορίες για όλες τις διαφορετικές πλευρές της απασχόλησης και του εκπαιδευτικού συστήματος.
Η πληροφόρηση διευκολύνει τους μαθητές στη λήψη απόφασης. Η λήψη αποφάσεων-προσωπικών και επαγγελματικών – είναι μία σύνθετη αλλά και εξελικτική – αναπτυξιακή διαδικασία, μέσα από την οποία ο μαθητής μαθαίνει να παίρνει αποφάσεις, που αφορούν την επαγγελματική του σταδιοδρομία (αλλά και την ίδια του τη ζωή), κατά τρόπο ήρεμο και ικανοποιητικό. Στους μαθητές των σχολείων η διαδικασία της λήψης απόφασης πρέπει να βασίζεται στην πολλαπλότητα και το ευέλικτο σχήμα των διδακτικών δραστηριοτήτων, ώστε να καλύπτεται το ηλικιακό φάσμα των μαθητών που παρουσιάζεται ιδιαίτερα ευρύ.

Οι λειτουργίες αυτές συνηγορούν εντέλει υπέρ της ανάπτυξης μια ισχυρής αυτοεκτίμησης μέσα από αυτογνωσιακές διαδικασίες των μαθητών και ειδικότερα στη στήριξή τους αναφορικά με την προσπάθεια που καταβάλουν για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη του δυναμικού τους, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, των αξιών, των ενδιαφερόντων, και εν γένει της προσωπικότητάς τους ως μίας ψυχικής, νοητικής και συναισθηματικής ολότητας.
Στα πλαίσια αυτά χαιρετίζω με ικανοποίηση την πρωτοβουλία της Υπεύθυνης Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Άννας Άιλερς, για τη δημιουργία και την αναλυτική καταγραφή σχετικού ενημερωτικού υλικού.

Κιτσάκη Βασιλική
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ Λευκάδας


Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι μια σημαντική και ξεχωριστή εμπειρία για το παιδί, γιατί μαζί με το δημοτικό αφήνει πίσω και την παιδική ηλικία και προχωράει, μεταβαίνει στην εφηβική ηλικία με όλες τις βιολογικές και συναισθηματικές αλλαγές. Νέοι φίλοι, νέο πλαίσιο , νέοι καθηγητές, νέα μαθήματα! Όλα αυτά καθιστούν τη μετάβαση μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία.
Με το εγχείρημα αυτό προσπαθούμε να ενημερώσουμε τα παιδιά και τους γονείς τους γι? αυτήν την καινούρια εμπειρία και να συμβάλλουμε στην ομαλότερη προσαρμογή τους σε αυτή τη νέα βαθμίδα της εκπαίδευσης .
Ο καθηγητής σε αυτήν την πορεία έχει χρέος να βοηθήσει το παιδί να ενταχθεί ομαλά και πάντα να κρατάει στο μυαλό του τη ρήση του Πλούταρχου ότι «το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει , αλλά μια φωτιά που πρέπει να ανάψει».

Μανέντη Μαρία
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Λευκάδας


Με τον όρο μετάβαση εννοούμε το πέρασμα από μια φάση ζωής σε μια άλλη. Η περίοδος της μετάβασης σηματοδοτεί έντονες αλλαγές, τόσο στην προσωπικότητα του παιδιού, όσο και στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον
Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι ένα ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί αρκετά τους μαθητές και τους γονείς τους. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι μαθητές ισχυρίζονται ότι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο Γυμνάσιο. Η δυσκολία τους αυτή προέρχεται κυρίως από την αλλαγή του σχολείου, τον τρόπο εξέτασης, τους βαθμούς, τους καθηγητές, την επαφή τους με μεγαλύτερα παιδιά κ.α..
Προκειμένου η μετάβαση του παιδιού από τη μια βαθμίδα στην άλλη να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά απαιτούνται τα εξής:

  • Προετοιμασία των μαθητών
  • Εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία μετάβασης
  • Συνεργασία των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων

Με το έντυπο παρέχονται στους μαθητές οι γνώσεις εκείνες που απαιτούνται για τη μετάβαση τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, ούτως ώστε να προετοιμαστούν (τόσο αυτοί όσο και οι γονείς τους), όσο το δυνατόν καλύτερα, για θέματα που τους απασχολούν και να αποβάλλουν την ανησυχία τους για το Γυμνάσιο.

Άιλερς Άννα-Μάρθα
Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων


Κατεβάστε τον οδηγό πατώντας εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

14/3/2019 – Τμήματα Ε.Π. (Ελεύθερης Πρόσβασης) και Τμήματα Π.Π.Ε. (Πρόσβασης μόνο με Πανελλαδικές Εξετάσεις) με απλά λόγια&#... Επεξήγηση του νέου τρόπου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και της δυνατότητας εισαγωγής με ή χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις από το σχολικό έτος 20...
14/3/2019 – Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 2019-2020... Το νέο σύστημα μειώνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Τα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (6 ώρες), Θρησκευτικά (1 ώρα), Φυσική Αγωγή (2 ώ...
14/3/2019 – Ανακοινώθηκε το Νέο Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια και το Νέο Λύκειο. Δείτε τι αλλάζει!... Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια και οι αλλαγές στο Λύκειο, που θα ισχύσουν απ...
13/3/2019 – Υπενθύμιση παρουσίασης στρατεύσιμων (κατάθεση δελτίου απογραφής γεννηθέντων το 2001)... Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2022 (γεννημένοι το έτος 2001), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρ...