Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ19?20 που ανήκουν οργανικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, εφόσον επιθυμούν να αποσπαστούν στις παρακάτω κενές θέσεις:

  • Ενός Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κέρκυρας,
  • Ενός Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λευκάδας

να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τη Δευτέρα 14?11?2016.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να απευθύνεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να συνοδεύεται από:

α) βεβαίωση υπηρεσίας του υποψηφίου εκπαιδευτικού, στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του και η συνολική εκπαιδευτική και διδακτική του υπηρεσία,

β) βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και

γ) φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της με αριθμ. πρωτ. 92984/Γ7/10?08?2012 Υ.Α.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα συνοδευτικά το αργότερο έως την Τετάρτη 16?11?2016, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η απόσπαση λήγει την 31?08?2017 εκτός, αν με νεότερη Υ.Α. προκύψει διαδικασία στελέχωσης των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., οπότε η απόσπαση λήγει με την ανάληψη καθηκόντων από εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν για τις θέσεις αυτές.
Στην αίτησή τους να προσδιορίζεται με σαφήνεια η σειρά προτίμησης.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιφέρειας Ιονίων Νήσων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους.

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
11/10/2019 – Εισαγωγή αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020... Ρυθμίσεις για την εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 2019-2020 στο ν/σ του Υπουργείου ...
11/10/2019 – Κατάργηση της διάταξης για τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (πράσινες Σχολές) στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019-20... Ακολουθούν οι ρυθμίσεις για την κατάργηση Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης... Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ...
11/10/2019 – Τα Αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. ΕΛΜΕ Λευκάδας... Αποτελέσματα εκλογών (10/10/2019)  Ψήφισαν: 186 Έγκυρα: 173 Άκυρα: 4 Λευκά: 9 Έλαβαν: Για το Δ.Σ. ΓΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  71 ...
10/10/2019 – «Βουλή των Εφήβων, Βήματα Δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το 2019-2020... Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το...