Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ19?20 που ανήκουν οργανικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, εφόσον επιθυμούν να αποσπαστούν στις παρακάτω κενές θέσεις:

  • Ενός Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κέρκυρας,
  • Ενός Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λευκάδας

να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τη Δευτέρα 14?11?2016.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να απευθύνεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να συνοδεύεται από:

α) βεβαίωση υπηρεσίας του υποψηφίου εκπαιδευτικού, στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του και η συνολική εκπαιδευτική και διδακτική του υπηρεσία,

β) βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και

γ) φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της με αριθμ. πρωτ. 92984/Γ7/10?08?2012 Υ.Α.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα συνοδευτικά το αργότερο έως την Τετάρτη 16?11?2016, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η απόσπαση λήγει την 31?08?2017 εκτός, αν με νεότερη Υ.Α. προκύψει διαδικασία στελέχωσης των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., οπότε η απόσπαση λήγει με την ανάληψη καθηκόντων από εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν για τις θέσεις αυτές.
Στην αίτησή τους να προσδιορίζεται με σαφήνεια η σειρά προτίμησης.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιφέρειας Ιονίων Νήσων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους.

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

20/3/2019 – Σχολές και Τμήματα στα οποία απαιτούνται ειδικά μαθήματα, προκαταρκτικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες στις... Για ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούνται επιπλέον προϋποθέσεις εισαγωγής των υποψηφίων, ως ακολούθως: 1) Σχολές ή Τμήμα...
20/3/2019 – Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019. Από σήμερα Τετάρτη 20/3, η έναρξη υποβολής της.... Αγαπητοί/τές μαθητές/τριες, αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Τετάρτη 20/3/2019, ξεκινά η διαδικασία για την υποβολή των αιτ...
19/3/2019 – Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου Μαΐου 2019... Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 20-3-2019 έως και την Τρίτη 2-4-2019, ώρα 15:00, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ...
19/3/2019 – Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας με θέμα: Στίχοι αντι-γράφουν θάλασσες... Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας σε συνεργασία με τον Κύκλο των Ποιητών (Αθήνα), το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας και το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλί...