Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 42/20-10-2016 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τη διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων που εξετάζονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο στη Γ ? τάξη Ημερησίου ΓΕ.Λ και στη Δ ? τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ για το σχ. έτος 2016-2017.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email