Σας ενημερώνουμε ότι, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών». Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δραστηριοτήτων του ΥΠΠΕΘ και της UNICEF για την προώθηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού και απευθύνεται σε μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις :

Στην πρώτη φάση, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολείου ενημερώνονται για το πρόγραμμα της UNICEF. Ο αρμόδιος εκπαιδευτικός ζητά με αίτησή του στο www.unicef.gr/sch-yper την ένταξή του στο πρόγραμμα, ώστε να παραλάβει από τη UNICEF το σχετικό υλικό.

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές. Οι μαθητές αναλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες μέσα στην τάξη. Επίσης, όποιοι μαθητές επιθυμούν, μπορούν να προσφέρουν και χρήματα στη UNICEF για τα παιδιά που έχουν ανάγκη, χρησιμοποιώντας την ταχυπληρωμή που θα υπάρχει μέσα στο φάκελο. Πρέπει εδώ να σημειωθεί η αναγκαιότητα κάθε σχολείο να στείλει στη UNICEF το συνολικό ποσό του κάθε σχολείου και όχι κάθε τάξης ξεχωριστά. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Ιανουαρίου 2017.

Στη δεύτερη φάση η UNICEF, αφού λάβει την επιβεβαίωση των δράσεων από το σχολείο, θα στείλει στα σχολεία το Ειδικό Αναμνηστικό Δίπλωμα, ως επιβράβευση για τη συμβολή τους. Αυτή η φάση θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2017.

Στην τρίτη φάση οι μαθητές, μπορούν να διοργανώσουν μια εκδήλωση όπου θα παρουσιασθεί το Δίπλωμα της UNICEF και οι δράσεις των μαθητών και θα ενημερωθούν όλοι για τα αποτελέσματα της συνεισφοράς τους. Αυτή η φάση ολοκληρώνεται με το τέλος του σχολικού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη UNICEF, στο τηλέφωνο 210 72 55 555.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
8/10/2019 – Το ΦΕΚ με την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του Γενικού Λυκείου... Σας γνωστοποιούμε ότι στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3567/24-09-2019 δημοσιεύτηκε η με αριθμ. πρωτ. 145832/Δ2/19-09-2019 Υ...
20/9/2019 – Απαλοιφή του Θρησκεύματος και της Ιθαγένειας από τους Απολυτήριους Τίτλους... Δείτε τις αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την απαλοιφή του Θρησκεύματος και της Ιθαγένειας από τους Απολυτήριους Τίτλους του Γυμνασίου και του Λυκεί...
11/9/2019 – Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020... Αγαπητοί Μαθητές και Μαθήτριες, Αγαπητοί και Αγαπητές Λειτουργοί της Εκπαίδευσης, Για μερικούς από εσάς είναι η πρώτη ημέρα στο σχολείο, για ορισμένο...
8/7/2019 – Τροποποίηση της 71388/Δ2/08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1674) ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον ... Τροποποιήθηκε η 71388/Δ2/08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1674) ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων ...