Μετά την εκλογική διαδικασία της 2/11/2016 και τις απαραίτητες διαδικασίες:

Διορίζουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας, των οποίων η θητεία αρχίζει από την 1.1.2017 και λήγει στις 31.12.2018 ως εξής:

Τον κ. Φίλιππα Γεράσιμο του Ιωάννη, (κλ. ΠΕ 02, με Α.Μ. 149792), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό την κ. Κοσιώνη Μαρία του Γεωργίου, (κλ. ΠΕ 02 και Α.Μ. 212101)

Τον κ. Βλάχο Ηλία του Σπυρίδωνα, (κλ. ΠΕ 17.02 και Α.Μ. 191691), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον κ. Παραστατίδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου (κλ. ΠΕ 20 και Α.Μ. 215667)

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Κωνσταντίνος Θ. Γκούσης

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

19/10/2018 – Διδακτέα ύλη του μαθήματος Κοινωνιολογία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικ... Η ύλη του μαθήματος γοα το 2018-2019, από το βιβλίο «Κοινωνιολογία» των κ.κ. Κασιμάτη, Παπαϊωάννου, Γεωργούλα και Πράνταλου: Κεφάλαια: Κεφ. 1. Εισαγ...
19/10/2018 – Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών της Γ΄ Λυκείου για το 2018-2019... Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών (από το βιβλίο των κ.κ. Γκίβαλου, Γρηγοροπούλου, Κοτρόγιαννου και Μανιάτη) της Γ΄ τάξης του ...
19/10/2018 – Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία της Β΄ Λυκείου. Διαχείριση ύλης 2018-2019... Προτείνεται το μάθημα να γίνεται σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων/η διδάσκουσα το επιθυμεί και καταστεί δυνατό στο πλαίσιο του σχολικού προγράμμ...
19/10/2018 – Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου 2... Για το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β’ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Β΄ τάξης και της Γ’ τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκεί...