Ο παρών Οδηγός απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα επιλέξουν την εκπόνηση Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) στο Γυμνάσιο, εναλλακτικά αντί της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας του δεύτερου τετραμήνου στα μαθήματα της Ομάδας Β καθώς και στους/στις εκπαιδευτικούς που πρόκειται να σχεδιάσουν Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε.) για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Λυκείου.

Ο Οδηγός χωρίζεται σε τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στη «δημιουργικότητα» στο σχολείο και την αξιολόγηση των Σ.Δ.Ε. και Δ.Ε.,

στο δεύτερο γίνεται περιγραφή της διαδικασίας εκπόνησης των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) στο Γυμνάσιο και περιλαμβάνονται ενδεικτικά παραδείγματα και…

στο τρίτο μέρος γίνεται περιγραφή της διαδικασίας εκπόνησης των Δημιουργικών Εργασιών (Δ.Ε.) στο Λύκειο και προτείνονται ενδεικτικά θέματα.

Στο τέλος του «Οδηγού» περιλαμβάνεται:

α) πίνακας με υπερσυνδέσεις σε συνοπτικές παρουσιάσεις των ανωτέρω τριών τμημάτων του Οδηγού, καθώς επίσης και

β) κατάλογος με ενδεικτικές διευθύνσεις διαδικτύου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή και διαμόρφωση υποστηρικτικού υλικού κατά την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών του Λυκείου ή/και των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών του Γυμνασίου για τα μαθήματα της Ομάδας Β.

Κατεβάστε τον οδηγό του εκπαιδευτικού στον υπολογιστή σας

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

19/10/2018 – Διδακτέα ύλη του μαθήματος Κοινωνιολογία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικ... Η ύλη του μαθήματος γοα το 2018-2019, από το βιβλίο «Κοινωνιολογία» των κ.κ. Κασιμάτη, Παπαϊωάννου, Γεωργούλα και Πράνταλου: Κεφάλαια: Κεφ. 1. Εισαγ...
19/10/2018 – Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών της Γ΄ Λυκείου για το 2018-2019... Η διδακτέα ύλη του μαθήματος Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών (από το βιβλίο των κ.κ. Γκίβαλου, Γρηγοροπούλου, Κοτρόγιαννου και Μανιάτη) της Γ΄ τάξης του ...
19/10/2018 – Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία της Β΄ Λυκείου. Διαχείριση ύλης 2018-2019... Προτείνεται το μάθημα να γίνεται σε συνεχόμενο δίωρο, εφόσον ο διδάσκων/η διδάσκουσα το επιθυμεί και καταστεί δυνατό στο πλαίσιο του σχολικού προγράμμ...
19/10/2018 – Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου 2... Για το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β’ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Β΄ τάξης και της Γ’ τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκεί...