Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τις οδηγίες που δίνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στον ιστοχώρο του, σας αποστέλλω στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, διαδικτυακές πηγές από τις οποίες μπορείτε να αντλήσετε κείμενα και πολυτροπικό υλικό των οποίων το περιεχόμενο είναι σχετικό με τους άξονες της «Θεματικής Εβδομάδας» και ανταποκρίνεται στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών του Γυμνασίου, καθώς και σύντομο κατάλογο με βιβλία και ταινίες που μπορεί να σας βοηθήσουν να οργανώσετε με ελκυστικό τρόπο τη διδακτική σας παρέμβαση στην τάξη.

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τα παραπάνω κείμενα και πηγές, είτε ενταγμένα σε ευρύτερες μαθησιακές δραστηριότητες (π.χ. σύντομο βιωματικό εργαστήρι (έως 6 διδακτικές ώρες), σύντομο σχέδιο εργασίας/project, διαδραστικά παιχνίδια, συζήτηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, θεατρικό δρώμενο, εικαστικές δραστηριότητες κ.ά), είτε με δραστηριότητες κατανόησης, διάδρασης, διαμεσολάβησης με στόχο την παραγωγή λόγου (π.χ. δημιουργία αφίσας, κόμικ, βίντεο, ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σποτ, ενημερωτικού φυλλαδίου κ.α. με στόχο την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας α) για τη σωστή διατροφή με θέμα: Comment bien manger ? Non ? la malbouffe !, β) για τον εθισμό στα smartphones με θέμα: Accro au portable ? D?branche ! ή στο Διαδίκτυο με θέμα: Des astuces pour surfer en s?curit? ! γ) για το σεβασμό στη διαφορετικότητα με θέμα: Dites NON aux discriminations ! κ.α.).

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων (π.χ. το απόσπασμα που κλείνει το θεατρικό έργο του Ζαν Πωλ Σαρτρ με τίτλο Κεκλεισμένων των θυρών/Huis clos και ανοίγει τη συζήτηση για το σημαντικό ζήτημα του Άλλου « L?enfer c?est les autres/Η κόλαση είναι οι άλλοι» ή κόμικ (π.χ. Persepolis, Moi, raciste?!), καθώς και ταινίες (π.χ. Azur et Asmar, Persepolis, La proph?tie des grenouilles κ.ά) με σχετικό περιεχόμενο, οι οποίες είναι σκόπιμο να πλαισιώνονται με φύλλα εργασίας, συζήτηση ή άλλη δράση.

Τέλος, βιβλία όπως το Le racisme expliqu? ? ma fille/Ο ρατσισμός όπως τον εξήγησα στην κόρη μου του Tahar Ben Jelloun μπορούν να σας βοηθήσουν να εξηγήσετε στους μαθητές βασικές έννοιες που καθοδηγούν στάσεις διάκρισης ή να οργανώσετε μία ανάλογη συζήτηση με τους μαθητές σας για μία από τις θεματικές της εβδομάδας αξιοποιώντας τη μεθοδολογία του συγγραφέα.

Είμαι στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις και στήριξη στο έργο σας. Πρόσθετο υλικό μπορείτε να αναζητήσετε στο γραφείο μου.

Επισυναπτόμενο – Παράρτημα 1_Εκπαιδευτικό υλικό

Η Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής 

Νάτση Χάιδω

Print Friendly, PDF & Email