Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Βασιλικής
Βασιλική Λευκάδας, ΤΚ 31082, Τηλ/Φαξ: 2645031202, mail@gym-vasil.lef.sch.gr