Οι μαθητές της Α? και Β? τάξης Γενικού Λυκείου, εκπονούν μία τουλάχιστον Δημιουργική Εργασία σε ένα γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα, ή δυνατόν πρώτης επιλογής, του μαθητή (σχετ. 1 και 2). Ο θεσμός των ΔΕ θα λάβει χώρα για πρώτη φορά το τρέχον τετράμηνο του 2016-2017 (σχετ. 1 και 2). Με αφορμή τα ανωτέρω σας αποστέλλω, ως συνημμένα:

  1. Ενδεικτική πρόταση Σχεδίου ΔΕ Εκπαιδευτικού
  2. Ενδεικτική Πορεία/Επισημάνσεις επί του Σχεδίου Δημιουργικής Εργασίας Εκπαιδευτικού

Τα ανωτέρω συνημμένα αφορούν ομαδική Δημιουργική Εργασία με τίτλο «Η ακολουθία Fibonacci στη φύση στις τέχνες και τα Μαθηματικά». Το πρώτο συνημμένο συνιστά Σχέδιο Δημιουργικής Εργασίας Εκπαιδευτικού για το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι της σχετικής 2. Το δεύτερο περιγράφει ενδεικτική πορεία εκπόνησης του ανωτέρω Σχεδίου και επεκτείνεται στη διαμόρφωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων γενικότερα, στην αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών, και άλλα.

Τονίζεται ότι τα συνημμένα αποτελούν ενδεικτικές προτάσεις.

Περισσότερα στον ιστότοπο:

https://sites.google.com/site/antikeimenomathematikon/d-e-se-ge-l/fibonacci

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις απευθυνθείτε  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Σχολικής Συμβούλου: venuspantaz@gmail.com.

Η Σχολική Σύμβουλος

Πανταζή Αφροδίτη

Print Friendly, PDF & Email