Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ, Ποταμιάνου 6 Τ.Κ 115 28 Αθήνα τηλ. 2107258003-8, Fax 2107226139, email: geohes@hes.gr, info@hes.gr) οργανώνει έκθεση ζωγραφικής/σκίτσου με έργα μαθητών των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της χώρας.

Πρόκειται για μια σειρά δράσεων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, οι οποίες εντάσσονται στην κοινή προσπάθεια όλων των Ευρωπαϊκών Καρδιολογικών Εταιρειών να καταστήσουν την παγκόσμια ημέρα διακοπής του καπνίσματος (31η Μαΐου 2017) αποκορύφωμα της πρωτοβουλίας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και του ευρύτερου κοινού σε σχέση με το τεράστιο πρόβλημα του καπνίσματος.

Με γνώμονα την επιστημονικά και εμπειρικά ορθή αντίληψη, ότι θα πρέπει να προλαμβάνει κανείς, διότι είναι ευκολότερο κα αποτελεσματικότερο κάτι τέτοιο από το να δημιουργείται το πρόβλημα και να υπάρχει ανάγκη θεραπείας η ΕΚΕ διοργανώνει:

α) διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα το κάπνισμα και τις βλαπτικές συνέπειες του όχι μόνο στους ενεργούς καπνιστές αλλά και στους παθητικούς καπνιστές,

β) έκθεση των έργων των μαθητών,

γ) βράβευση των 3 καλύτερων έργων με χρηματικό έπαθλο και των σχολείων για τη συμμετοχή τους.

Υπενθυμίζεται ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, σε χώρο και ώρα που θα καθοριστούν από την ΕΚΕ. Το κόστος παραλαβής των έργων όπως και η ενοικίαση του χώρου θα βαρύνει την ΕΚΕ. Η παραλαβή και αξιολόγηση των έργων θα γίνει από πενταμελή μικτή επιτροπή (2 ορισμένα άτομα από το ΥΠΠΕΘ και 3 άτομα που θα επιλέξει το ΔΣ της ΕΚΕ).

Τέλος θα υπάρξει παρουσίαση των έργων και δυνατότητα τοποθέτησης εκπροσώπων του Κοινοβουλίου προς το ακροατήριο.

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, Υπεύθυνοι Πολιτιστικών θεμάτων, Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων για την υποστήριξη, εφόσον το επιθυμούν, των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην υλοποίηση του προγράμματος.

Διαβάστε τις οδηγίες για το διαγωνισμό, εδώ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email