Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων να υποβάλουν βίντεο που έχουν δημιουργήσει με τη συμμετοχή μαθητών/τριών, στο πλαίσιο διεξαγωγής της Θεματικής Εβδομάδας.

Επιλεγμένα βίντεο θα προβληθούν από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και θα αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους της www.edutv.gr και www.i-create.gr σε ειδική ενότητα για τη Θεματική Εβδομάδα.

Επισημαίνεται ότι πριν από την αποστολή και με ευθύνη της σχολικής μονάδας θα έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προστασία ανηλίκων (π.χ. συναίνεση κηδεμόνων, παρεμπόδιση ταυτοποίησης κλπ.)

Είναι επιθυμητό τα βίντεο να μην ξεπερνάνε τα 15 λεπτά και να εμπίπτουν στις παρακάτω θεματικές:

  • Καταγραφή των εκπαιδευτικών δράσεων
  • Συνεντεύξεις με μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς ή γονείς που συζητούν για την εμπειρία της θεματικής εβδομάδας είτε κατά τη διάρκειά της είτε μετά την ολοκλήρωσή της

Οι εκπαιδευτικοί που το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν τα βίντεο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου edutv@minedu.gov.gr του Τμήματoς Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΠΕΘ από 27 Μαρτίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

21/9/2018 – Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)... Δείτε το έγγραφο που ορίζει τις διαδικασίες για την επιλογή και τις αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρον...
21/9/2018 – Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.)... Δείτε το έγγραφο που ορίζει τις διαδικασίες για την επιλογή και  τις αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε....
20/9/2018 – Ενημέρωση για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών σε Γυμνάσιο και Λύκειο για το σχολικό έτος 2018-2019... Σχετικά με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών σε Γυμνάσια και Λύκεια για το σχολικό έτος 2018-2019 σας ενημερώνουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω βιβ...
20/9/2018 – Οδηγίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019... Δείτε τις οδηγίες για τη: Διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου Διδασκαλί...