Σύμφωνα με την υπ? αριθμ. 49305/Δ5 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εστάλη στις 22-03-2017 στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, ξεκινάει το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του ΕΥΖΗΝ για το σχολικό έτος 2016 – 2017.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασιών καθώς και σε μαθητές Α΄και Β΄Λυκείου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος Αξιολόγησης του ΕΥΖΗΝ, θα παραμείνει ανοιχτή για καταχώρηση μετρήσεων και παραγωγή των ατομικών αναφορών των μαθητών έως και 15/6/2017.

Οι μετρήσεις γίνονται από τον εκπαιδευτικό ΠΕ11 της σχολικής μονάδας ή από κλιμάκια εκπ/κών ΠΕ11 (οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και απασχολούνται για τις ανάγκες του προγράμματος για το υπόλοιπο του υποχρεωτικού τους ωραρίου). Τα κλιμάκια συστήνονται για τον σκοπό αυτό, από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από πρόταση της Ομάδας Φυσικής Αγωγής. Η οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής αναλαμβάνει και τον συντονισμό του έργου του αντίστοιχου κλιμακίου.

Για την πρώτη πρόσβαση στην Διαδικτυακή πλατφόρμα υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής του σχολείου.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της διεύθυνσης https://eyzinmetrics.minedu.gov.gr/metrics/

Οδηγίες για την διεξαγωγή των μετρήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/EyzinProject/UsefulMaterial.aspx

Το σύνολο των αξιολογήσεων (ανθρωπομετρία, σωματική δραστηριότητα, φυσική κατάσταση και ερωτηματολόγιο) θα εισαχθεί στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα.

Print Friendly, PDF & Email