Οι Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας την Παρασκευή 1/9/2017 θα παρουσιασθούν για ανάληψη υπηρεσίας, στα σχολεία που τοποθετηθήκαν  το προηγούμενο σχολικό έτος 2016-2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ

ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Print Friendly, PDF & Email