Δείτε πλούσιο υλικό με μεθοδολογίες, προτάσεις και οδηγίες υλοποίησης και αξιολόγησης για τις δημιουργικές εργασίες των ΓΕ.Λ. από τις επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 03 και ΠΕ 19 -20 με τους Σχολικούς Συμβούλους:

Για τα Μαθηματικά δείτε υλικό από την κ. Πανταζή Αφροδίτη, Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 03:

Για την Πληροφορική δείτε υλικό από τον κ. Πολυμέρη Γεράσιμο, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 19:

Print Friendly, PDF & Email