Δείτε τους πίνακες με τα εγκεκριμένα ελεύθερα βοηθήματα Αγγλικής, Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας για το ΓΕΛ έτους 2017-18:

Τα βοηθήματα Αγγλικής γλώσσας σε μορφή pdf

Τα βοηθήματα Γαλλικής γλώσσας σε μορφή pdf

Τα βοηθήματα Γερμανικής γλώσσας σε μορφή pdf

Print Friendly, PDF & Email