Το προηγούμενο σχολικό έτος  υλοποιήθηκε στα Γυμνάσια της χώρας Θεματική Εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα», με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η θεματική εβδομάδα εστίασε σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες. Για το νέο σχολικό έτος προστέθηκε και η κυκλοφοριακή αγωγή.

Μέχρι να αναρτηθεί νέο υλικό υποστήριξης στο Ι.Ε.Π., μπορείτε να πάρετε ιδέες και να χρησιμοποιήσετε υλικό από τον ιστότοπο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης.

Εδώ υπάρχουν μέχρι στιγμής και 2 βιντεάκια για την κυκλοφοριακή αγωγή, ενώ όλα τα βίντεο για τη δευτεροβάθμια, μπορείτε να τα δείτε, εδώ.

Τέλος, μπορείτε να δείτε αποσπάσματα από τις εκπαιδευτικές δράσεις, εργασίες, καθώς και απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών για τη θεματική εβδομάδα, εδώ.

Print Friendly, PDF & Email