Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 29/5/2018, μπορούν οι γονείς κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που πρόκειται να φοιτήσουν στο Λύκειο, να έρθουν στο Σχολείο μας για να κάνουν την ηλεκτρονική εγγραφή.

Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο πληροφορικής του Σχολείου, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό από 08:30 μέχρι 12:00, για να εξυπηρετηθούν όσοι δε διαθέτουν υπολογιστή και πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Προσοχή! Για την είσοδο στην εφαρμογή, πρέπει να έχετε μαζί σας τους κωδικούς taxis, που χρησιμοποιείτει για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Print Friendly, PDF & Email