Δείτε το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους/τις μαθητές/τριες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση:

Α΄Γυμνασίου:

Μαθηματικά:

Πέμπτη 14/6: 08:20 – 09:05

Δευτέρα 18/6: 08:20 – 09:05

Τετάρτη 20/6: 08:20 – 09:05

Πέμπτη 21/6: 08:20 – 09:05

Παρασκευή 22/6: 08:20 – 09:05

Α΄Γυμνασίου:

Ιστορία:

Πέμπτη 14/6: 09:10 – 09:55

Δευτέρα 18/6: 09:10 – 09:55

Τετάρτη 20/6: 09:10 – 09:55

Πέμπτη 21/6: 09:10 – 09:55

Παρασκευή 22/6: 09:10 – 09:55

Β΄Γυμνασίου:

Ιστορία:

Πέμπτη 14/6: 08:20 – 09:05

Δευτέρα 18/6: 08:20 – 09:05

Τετάρτη 20/6: 08:20 – 09:05

Πέμπτη 21/6: 08:20 – 09:05

Παρασκευή 22/6: 08:20 – 09:05

Β΄Γυμνασίου:

Φυσική:

Πέμπτη 14/6: 09:10 – 10:50

Δευτέρα 18/6: 09:10 – 10:50

Τετάρτη 20/6: 09:10 – 10:50

Πέμπτη 21/6: 09:10 – 10:50

Παρασκευή 22/6: 09:10 – 10:50

Α΄Γυμνασίου:

Χημεία:

Πέμπτη 14/6: 10:55 – 11:35

Δευτέρα 18/6: 10:55 – 11:35

Τετάρτη 20/6: 10:55 – 11:35

Πέμπτη 21/6: 10:55 – 11:35

Παρασκευή 22/6: 10:55 – 11:35

Β΄Γυμνασίου:

Γεωγραφία:

Πέμπτη 14/6: 11:40 -12:20

Δευτέρα 18/6: 11:40 -12:20

Τετάρτη 20/6: 11:40 -12:20

Πέμπτη 21/6: 11:40 -12:20

Παρασκευή 22/6: 11:40 -12:20


Μετά το πέρας της υποστηρικτικής διδασκαλίας οι μαθητές θα προσέλθουν για την επαναληπτική εξέταση σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Επαναληπτική εξέταση Α΄ Γυμνασίου Ιστορία: Δευτέρα 25/6/2018 και ώρα 08:20

Επαναληπτική εξέταση Α΄ Γυμνασίου Μαθηματικά: Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 08:20


Επαναληπτική εξέταση Β΄ Γυμνασίου Χημεία: Δευτέρα 25/6/2018 και ώρα 08:20

Επαναληπτική εξέταση Β΄ Γυμνασίου Ιστορία: Δευτέρα 25/6/2018 και ώρα 10:30

Επαναληπτική εξέταση Β΄ Γυμνασίου Φυσική: Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 08:20

Επαναληπτική εξέταση Β΄ Γυμνασίου Γεωγραφία: Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 10:30

 

Print Friendly, PDF & Email