Δείτε και κατεβάστε στον υπολογιστή σας το έγγραφο με τις Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019.

Το έγγραφο με τις οδηγίες

Print Friendly, PDF & Email