Δείτε την απόφαση σε ΦΕΚ για το  Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Το ΦΕΚ

Επίσης, μέχρι να έρθει το νέο βιβλίο στα Σχολεία,  μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από εδώ (περίπου 24MB):

Print Friendly, PDF & Email