Αναρτήθηκε σήμερα, μέρος του Φακέλου Υλικού για τα Αγγλικά 1, ο οποίος προορίζεται για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στην Α’ Γενικού Λυκείου.

Ο Φάκελος Υλικού στο σύνολό του θα αποσταλεί στα σχολεία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσής του.

Μέχρι τότε, προτείνεται η τμηματική αξιοποίησή του ανά ενότητα.

Το μέχρι στιγμής αναρτημένο υλικό:

Print Friendly, PDF & Email