Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σας ενημερώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους/στις νέους/νέες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στις 21 Μαρτίου 2019, στο Στρασβούργο, την ημερίδα EUROSCOLA. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές/τριες Λυκείων από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Ιονίων Νήσων θα εκπροσωπηθεί στην ημερίδα από 24 μαθητές/τριες και 3 συνοδούς καθηγητές/τριες, από τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

Για την επιλογή των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν, διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων γραπτός διαγωνισμός με θέμα:

« Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται με άμεση καθολική ψηφοφορία από τους Ευρωπαίους πολίτες. Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, το ΕΚ συν-αποφασίζει με τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ένωσης σε μεγάλο ποσοστό της νομοθεσίας και επίσης αναλαμβάνει σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Έχει αυξημένες εξουσίες όσον αφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ασκεί δημοκρατικό έλεγχο των αποφάσεων και είναι απαραίτητη η συναίνεση του στις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Μάιο του 2019 οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις 27 χώρες της ΕΕ θα ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές  για την ανάδειξη των 705 Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενισχύσουν τη δημοκρατική φυσιογνωμία της Ένωσης;  Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες ώστε να εκφράσει με πιο αποφασιστικό τρόπο την εντολή των πολιτών της Ένωσης οι οποίοι με την ψήφο τους θα προσδιορίσουν τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης;»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14-11-2018 εντός των σχολικών μονάδων, εντός του σχολικού ωραρίου με την ευθύνη των Διευθυντών/τριών  των σχολικών μονάδων και θα έχει διάρκεια 2 (δύο) ώρες.

Μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/τριες που φοιτούν σε  Β’ & Γ’ τάξεις Λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.).

Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος, όσοι/όσες μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ. έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των μαθητών/τριών είναι:

Α) Βαθμός εργασίας- έκθεσης (60%).

Β) Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας (20%), η οποία να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες/έχουσες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας.

Γ) Καλή γενική επίδοση (μέσος όρος επίδοσης σχ. έτους 2017-2018) στα μαθήματα του σχολείου (20%).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες όλων των σχολικών μονάδων (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

Α) Να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς της μονάδας τους και τους/τις μαθητές/τριες τους για τον διαγωνισμό και να τους κοινοποιήσουν τον ακόλουθο σύνδεσμο για να τον χρησιμοποιήσουν για την προετοιμασία τους: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el

 Β) Να ενημερώσουν εγγράφως για την πρόθεση συμμετοχής τους και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων (Υπεύθυνη προγράμματος κα. Κεντάρχου Δώρα), μέσω της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν, έως την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018.

 Γ)  Να μεριμνήσουν για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, ΤΘ 456, Αλυκές Ποταμού, 49100 Κέρκυρα, υπόψη κας Κεντάρχου Δώρας  τα γραπτά των μαθητών/τριών (τα ονόματα των μαθητών θα πρέπει να είναι καλυμμένα, όπως γίνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις), καθένα από τα οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. Αποδεικτικό για τη γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής Γλώσσας.
  2. Αντίγραφο γενικής επίδοσης στα σχολικά μαθήματα (για το σχολικό έτος 2017-2018).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων/κηδεμόνων με την οποία:
  • δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση για το Πρόγραμμα EUROSCOLA
  • επιτρέπουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό  
  • γνωρίζουν ότι ένα μέρος της δαπάνης μετακίνησης θα καλυφθεί από τους  μαθητές/τριες και
  • πιστοποιούν ότι τα παιδιά τους δεν έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα EUROSCOLA  κατά το παρελθόν

Παράλληλα, οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων των οποίων οι μαθητές/τριες θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς της μονάδας τους ότι:

Α) οι εκπαιδευ­τικοί των σχολείων, οι μαθητές/τριες των οποίων θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό για το Πρόγραμμα EUROSCOLA, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής ως συνο­δεύοντες/ουσες καθηγητές/τριες των μαθητών/τριών στην Ημερίδα EUROSCOLA που θα διεξαχθεί στο Στρασβούργο, την 21η Μαρτίου 2019, με την προϋπόθεση να μην έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στο Πρόγραμμα Euroscola και να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής Γλώσσας, που θα αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες/έχουσες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας.

Β) Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, θα οριστούν τρεις (03) συνοδεύοντες/ουσες καθηγητές/τριες, οι οποίοι/ες θα αναλάβουν και την ευθύνη για τα οργανωτικά θέματα του ταξιδιού και θα εισπράξουν την επιταγή με τη συνολική χρηματική αποζημίωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Σημειώνεται ότι οι συνοδευόμενοι καθηγητές επιλέγονται από τα σχολεία των οποίων οι μαθητές θα συμμετάσχουν στην ημερίδα.

Γ) Οι ενδιαφερόμενοι/νες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν (μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου τους) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων αίτηση συμμετοχής, επισυνάπτοντας τα εξής έγγραφα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στο Πρόγραμμα EUROSCOLΑ.
  2. Αντίγραφα των τίτλων Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που έχουν στην κατοχή τους και πιστοποιούν το επίπεδο γλωσσομάθειας.
  3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών (και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά) και να τις αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων έως και 15-11-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Ιονίων Νήσων

Print Friendly, PDF & Email