Η Βουλή των Εφήβων αλλάζει!

Από τη σχολική χρονιά 2018-2019 οι 300 «έφηβοι βουλευτές» θα αναδεικνύονται από τους συμμαθητές/τις συμμαθήτριές τους και θα εκπροσωπούν την ομάδα, στην οποία έχουν συμμετάσχει καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προωθήσει συλλογικές δραστηριότητες και να εμπλέξει σχολεία από όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Ο αριθμός των ομάδων θα αντιστοιχεί στον αριθμό των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια.

Μετέχω στη νέα Βουλή των Εφήβων, κάνω τα δικά μου Βήματα Δημοκρατίας –> ενημερώνομαι υπεύθυνα –> σκέφτομαι κριτικά –> παρεμβαίνω συλλογικά –> Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή

Αν θέλετε το σχολείο σας να είναι ένα από αυτά που θα συμμετέχει και θα εκλέξει έναν/μία εκπρόσωπο για την ερχόμενη Σύνοδο που θα γίνει στην Αθήνα, χρειάζεται να κινητοποιηθείτε έγκαιρα, προετοιμάζοντας την αίτηση της ομάδας του σχολείου σας!

Πώς υποβάλλεται η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Από κάθε σχολείο μπορεί να υποβληθεί από τις 12 μέχρι τις 25.11.2018 μία αίτηση ομάδας, υποψήφιας να λάβει μέρος στο πρόγραμμα και να εκπροσωπηθεί στη Σύνοδο. Υποβάλλεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του ενδιαφερόμενου σχολείου σε συνεργασία με τη διεύθυνση. Μπορεί να πρόκειται για ομάδα που συγκροτείται από κάποιον/ κάποια εκπαιδευτικό σε συνεργασία με μαθητές και μαθήτριες, ή με πρωτοβουλία μαθητών/μαθητριών, που οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τη διεύθυνση του σχολείου τους. Αν σε κάποιο σχολείο ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα περισσότερες ομάδες, θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και να υποβάλουν μία ενιαία αίτηση. Σχετικές οδηγίες και πληροφορίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.efivoi.gr

Πώς θα γίνει η επιλογή των Ομάδων που θα συμμετέχουν;

Από κάθε εκλογική περιφέρεια της χώρας θα συμμετάσχουν τόσες ομάδες μαθητών όσες και οι βουλευτικές έδρες της περιφέρειας αυτής. Αν τα ενδιαφερόμενα σχολεία είναι περισσότερα από τον αριθμό των εδρών μιας περιφέρειας, θα γίνει κλήρωση ανάμεσα σε αυτά που έχουν υποβάλει αίτηση. Λιγότερα ελπίζουμε να μην είναι, αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα γίνει αναπλήρωση των θέσεων από σχολεία άλλων εκλογικών περιφερειών, με αντίστοιχη κλήρωση.

Τι θα κάνουν οι ομάδες;

Κάθε ομάδα θα συναντιέται τακτικά και θα αναλάβει δράσεις σε τοπικό επίπεδο για θέματα κοινωνικού, πολιτιστικού ή/και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που επιλέγονται από την ίδια, ενισχύοντας τον ρόλο των μαθητών ως ενεργών πολιτών. Στο κέντρο των δράσεων τίθενται ζητήματα που αφορούν τη σχολική ζωή, τη γειτονιά, κάποιο γεγονός που ενδιαφέρει την κοινότητα ή/και απασχολεί συνολικά την κοινωνία.

Οι ομάδες χρειάζεται να ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα, να τηρούν πρακτικά, και εφόσον το θέλουν θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες. Οι υπεύθυνοι για τις ομάδες εκπαιδευτικοί θα επικοινωνούν για υποστήριξη με το γραφείο και την Επιτροπή της Βουλής των Εφήβων.

Πώς θα επιλεγούν τα μέλη της επόμενης Συνόδου της Βουλής των Εφήβων;

Τον Απρίλιο του 2019 κάθε ομάδα θα αναδείξει με κλήρωση ή ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη της έναν μαθητή ή μια μαθήτρια Α΄ ή Β΄ Λυκείου, ως εκπρόσωπό της για τις εργασίες της επόμενης Συνόδου, αλλά και για να παρουσιάσει, μετά τη Σύνοδο, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της στο σχολείο και στην τοπική κοινότητα. Οι «έφηβοι βουλευτές» θα υποστηρίξουν τη συγκρότηση νέων ομάδων την επόμενη σχολική χρονιά και θα διατηρήσουν την ιδιότητά τους μέχρι να αναδειχθούν οι επόμενοι.

Τι μπορείτε να κάνετε εσείς οι μαθητές/μαθήτριες;

Μέσα από το νέο πρόγραμμα, η Βουλή των Εφήβων επιδιώκει να έρθει πιο κοντά στην καθημερινή σας πραγματικότητα, στις ανάγκες σας και να ακούσει τις προτάσεις σας. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να πρωταγωνιστήσετε στην ετοιμασία των αιτήσεων των σχολείων σας. Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να συζητήσετε και να ετοιμάσετε μαζί τη δημιουργία ομάδων στα σχολεία σας – ιδίως, οι εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων που θα εκλεγείτε τη νέα χρονιά, μαθητές και μαθήτριες που έτσι και αλλιώς δραστηριοποιείστε με διάφορους τρόπους, συμμετέχοντας στα κοινά, σε ομάδες λόγου, τέχνης και έκφρασης.

Μιλήστε με τη διεύθυνση του σχολείου σας, συνεργαστείτε με τις καθηγήτριες/τους καθηγητές σας και ετοιμάστε μια αξιόπιστη πρόταση, για να γίνετε ένα από τα 300 σχολεία της χώρας που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα εκπροσωπηθούν στη νέα Σύνοδο.

Προβάλετε τις ιδέες, τη δυναμική και την αξία σας, φέρνοντας τη Βουλή των Εφήβων στο σχολείο σας!

Περισσότερες πληροφορίες:

Επικαιροποιημένος Αναλυτικός Οδηγός του Προγράμματος Βουλή των Εφήβων 2018-2019

Σύντομος Οδηγός – Φέρτε τη Βουλή των Εφήβων στο σχολείο σας!

Χρήσιμο βοηθητικό υλικό – σύνδεσμοι, με τις θεματικές του προγράμματος.

 

Print Friendly, PDF & Email