Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσκαλεί το σχολείο μας να πάρει μέρος σε έρευνα. Η έρευνα εστιάζεται στη συλλογή δεδομένων σχετικά με:

  • τους διαθέσιμους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους,
  • τη χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο υφιστάμενο παιδαγωγικό πλαίσιο στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τις υπάρχουσες υποδομές ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Το σχέδιο έρευνας του έργου βασίζεται σε δείγμα, που έχει προκύψει μέσω τυχαίας δειγματοληψίας από το σύνολο των σχολικών μονάδων, ενώ τα στοιχεία, που θα προκύψουν θα αναλυθούν στατιστικά και θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το σχολείο μας έχει επιλεγεί τυχαία και καλείται να συμμετάσχει στη συμπλήρωση ενός δομημένου ερωτηματολογίου όπου στις ομάδες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών συγκαταλέγονται η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου.


Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην έρευνα θα προσκληθείτε να χρησιμοποιήσετε το δομημένο εργαλείο έρευνας μέσα από προσωπική πρόσκληση που θα σας αποσταλεί. Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητηθεί από εσάς, καθώς και από αντιπροσωπευτικά δείγματα εκπαιδευτικών να συμπληρώσετε σχετικό ερωτηματολόγιο.

Στόχος των ερωτηματολογίων είναι να αποτυπωθεί το εύρος χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη και να αναδειχθούν οι παράμετροι που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική. Για το σκοπό αυτό απαιτείται επαρκής αριθμός συμμετοχής σχολείων και εκπαιδευτικών.

Είναι σημαντικό στην επιλογή σας να συγκαταλέγονται τόσο οι καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα της Πληροφορικής, όσο και οι εκπαιδευτικοί της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου, στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα.

Όλοι όσοι προτίθενται να συμμετέχουν στην έρευνα θα πρέπει να καταχωρίσουν το ονοματεπώνυμό τους, την ηλεκτρονική τους διεύθυνση επικοινωνίας, καθώς και τον κωδικό του σχολείου, σε σχετική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (αναλυτικές οδηγίες επισυνάπτονται).

Οι πληροφορίες αυτές θα προστατευθούν πλήρως και θα διαγραφούν μετά τη λήξη της έρευνας.

Στη συνέχεια θα αποσταλεί σε εσάς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχετε δηλώσει, σχετική πρόσκληση για να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια (είτε των Διευθυντών/ντριών, είτε των εκπαιδευτικών). Η πληροφορία των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων θα διαγραφεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η γλώσσα της έρευνας είναι η ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί επισυνάπτονται. Ελπίζουμε στη συνεργασία και στην πολύτιμη συνδρομή σας για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Για να συμμετέχετε κάντε κλικ εδώ!

Το έγγραφο με τις οδηγίες

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

18/1/2019 – Προγραμματισμός και Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων από το 2019-2020... Σας κοινοποιούμε την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 1816/ΓΔ4/7-1-2019 (Β΄ 16) που αφορά τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου τ...
17/1/2019 – Πρόσκληση σε δράση ανακύκλωσης «Lefkaxit», από το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) Σφακιωτών... Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες από το δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Αλλάζω εγώ, αλλάζεις εσύ…. η ανακύκλωση τρόπο...
16/1/2019 – Θεματική Εβδομάδα 2018-2019 στα Γυμνάσια. Εγκύκλιος και Σχέδιο Υλοποίησης... Σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υλοποιείται στα Γυμνάσια, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια, Εργαστήρια Επαγγελματικής...
15/1/2018 – Προκηρύξεις θέσεων υπευθύνων ΕΚΦΕ και Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας... Αναρτήθηκαν οι προσκλήσεις για την πλήρωση θέσεων υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στην ιστοσελίδα  της Δι...