Το ΚΠΕ Κόνιτσας, το ΚΠΕ Αράχθου, το ΚΠΕ Φιλιατών και το ΚΠΕ  Πραμάντων, συνδιοργανώνουν τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την επαγγελματική ομάδα των Εκπαιδευτικών των Νομών Εμβέλειας του ΚΠΕ Κόνιτσας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Δεκέμβριου 2018 στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. ΚΟΝΙΤΣΑΣ, στην Κόνιτσα με θέμα «Αστικά Περιβαλλοντικά Μονοπάτια: Φύση, Πολιτισμός, Ιστορία»

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής και θα λήξει στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής και απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς των Νομών Εμβέλειας .

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει ενημερωτικές εισηγήσεις, εργαστήρια, Αστικό Περιβαλλοντικό Μονοπάτι στο Αργυρόκαστρο Αλβανίας και Αστικό Περιβαλλοντικό Μονοπάτι στην Κόνιτσα.

Στόχοι του Σεμιναρίου είναι: α) η επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών  των Νομών εμβέλειας  και η ανάδειξη καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, για την εφαρμογή τους στην σχολική κοινότητα.           

Στο Σεμινάριο συμμετέχουν :

  • 2 Εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες της Αθμιας Εκπ/σης των Νομών Εμβέλειας 
  • 2 Εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες της Βθμιας Εκπ/σης των Νομών Εμβέλειας
  • Εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων ΚΠΕ του δικτύου (2 τακτικοί με προϋπόθεση να υπάρχει εισήγηση ανάλογη της Θεματολογίας του Σεμιναρίου).

Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις από τις παραπάνω κατηγορίες θα συμπληρωθούν από εκπαιδευτικούς αναπληρωματικούς των Νομών Εμβέλειας.

Οι αιτήσεις των Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ θα υποβάλλονται στο ΚΠΕ Κόνιτσας (kpekon@otenet.grμέχρι την Τρίτη 13  Νοεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών των Σχολείων θα κατατεθούν στους αντίστοιχους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων όπου ανήκουν μέχρι την Παρασκευή 9  Νοεμβρίου  2018

Τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών όπως και το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε.

Δείτε την πρόσκληση με τις αναλυτικές πληροφορίες

Δείτε την αίτηση συμμετοχής

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

10/11/2018 – Το ΦΕΚ για την επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης... Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4940 τ. Β΄/05-11-2018 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.353.1/24/183985/E3/31-10-2018 Υπουργική Απόφαση: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών ...
9/11/2018 – Εκπαιδευτικό υλικό για εκδηλώσεις στα σχολεία για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία... Με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της εκπαι...
7/11/2018 – Διαχείριση ύλης για τα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το 2018-2019... Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 51/25-10-2018) σάς γνωρίζουμε ότι για τα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γε...
7/11/2018 – Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης... Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή των δεκατριών (13) θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινή...