Αναρτήθηκαν στον κόμβο του Ι.Ε.Π. τα πολυαναμενόμενα Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας.

Τα προγράμματα σπουδών ανά τάξη οργανώνονται σε στήλες ακολουθώντας την ακόλουθη λογική:

Στην πρώτη στήλη αναφέρεται ο τίτλος του κεφαλαίου και το σύνολο των διδακτικών ωρών που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αφιερώσουν σε κάθε ενότητα, αφήνοντας περιθώριο σχετικής ευελιξίας. Απαραίτητο θεωρείται να διατεθεί μία ώρα στο ιστορικό πλαίσιο, καθώς πρόκειται για επιλογή που συνάδει με τον διδακτικό προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών.

Στη δεύτερη στήλη περιγράφεται το περιεχόμενο της διδασκαλίας (γνωστικό και αξιακό).

Ακολουθούν στην τρίτη στήλη οι διδακτικοί στόχοι, που εξειδικεύουν τους γενικούς διδακτικούς σκοπούς και καθορίζουν τον προσανατολισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι στόχοι δεν αφορούν μόνο γνώσεις, αλλά και κατανόηση, διερεύνηση, αφήγηση, περιγραφή, εννοιολόγηση, τεκμηρίωση, επιχειρηματολογία, αποτίμηση σε ένα ανοικτό πλαίσιο ανάπτυξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η τέταρτη στήλη (ιστορικές έννοιες) δίνει τις έννοιες (πρωτογενείς δηλαδή όσες συνδέονται με το καθημερινό λεξιλόγιο ή αντλούνται από άλλα επιστημονικά πεδία και δευτερογενείς, δηλαδή όσες παραπέμπουν στην ιδιαιτερότητα της ιστορικής επιστήμης) γύρω από τις οποίες μπορεί να οργανωθεί η διαδικασία ιστορικής μάθησης σε κάθε διδακτική ενότητα. Δηλαδή σηματοδοτεί ποιο μέρος του περιεχομένου είναι κομβικό για τη συγκεκριμένη ενότητα και μπορεί να αποτελέσει τον συνεκτικό άξονα για όλα τα άλλα και ποια έννοια αναδεικνύει αυτή την κομβικότητα λειτουργώντας, παράλληλα, ως νοητικός σύνδεσμος μεταξύ των προηγούμενων και των επόμενων κεφαλαίων και διδακτικών ενοτήτων παράλληλα όμως και ως αναβαθμός στην πορεία συγκρότησης της ιστορικής σκέψης των μαθητών-τριών.

Η στήλη «ενδεικτικές δραστηριότητες» είναι σε αντιστοιχία με τους διδακτικούς στόχους και τις ιστορικές έννοιες. Αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους θα οργανωθεί η διαδικασία στην προοπτική επίτευξης των στόχων. Η επέκταση σε προτάσεις αξιολόγησης βασίζεται στην παραδοχή ότι η αξιολογική διαδικασία δεν αποτελεί αυτόνομο μέρος με ελεγκτικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως με ανατροφοδοτικό προσανατολισμό, ενώ συνδέεται οργανικά με την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία. Άλλωστε, η συμμετοχή των μαθητών σε κάθε είδους δραστηριότητες μας επιτρέπει να αποτιμήσουμε τις γνώσεις που έχουν κατακτήσει, αλλά και τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει. Όμως και οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης που προτείνονται αποτελούν σε μεγάλο βαθμό διαδικασίες, που επιτρέπουν σε μαθητές/τριες να οικοδομήσουν γνώσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες και να διευρύνουν την ιστορική τους παιδεία.

Δείτε τα Προγράμματα Σπουδών από τον κόμβο του Ι.Ε.Π.:

Προγράμματα Σπουδών – Πλαίσιο -Στόχοι – Εισαγωγή από την Επιτροπή

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Γ’ ΔημοτικούΔ’ ΔημοτικούΕ’ ΔημοτικούΣΤ’ Δημοτικού

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Α’ ΓυμνασίουΒ’ ΓυμνασίουΓ’ ΓυμνασίουΑ’ Λυκείου

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

18/4/2019 – Ενημέρωση υποψηφίων πανελλαδικών σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-20... Σχετικά με την λειτουργία Τμημάτων και Σχολών των ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: Στο ΦΕΚ 1118 Β΄/4-4-2019 δημο...
16/4/2019 – Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές. Μέχρι τις 20 Μαΐου η προθεσμία υποβολής... Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμε...
16/4/2019 – Πρόγραμμα για τα Ειδικά Μαθήματα, τα Μουσικά Μαθήματα και τις δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ, για τις Πανελλαδικές 2019... Από το Υπουργείο Παιδείας καθορίστηκε το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων και η προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής ...
12/4/2019 – Παράταση υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών μέχρι την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019... Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δ...