Σχετικά με τον διπλασιασμό μοριοδότησης μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017-2018 διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ και κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετούν για δεύτερο συνεχές έτος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ μέχρι την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. (Β΄ 3941) και με τη νέα μοριοδότηση εντάσσονται σε κατώτερη κατηγορία από Α΄ έως Θ΄ θα λάβουν διπλασιασμό των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) με βάση τη μοριοδότηση που ίσχυε πριν την εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Επισημαίνεται ότι, εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολικές μονάδες που ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ και με την νέα μοριοδότηση εντάσσονται σε ανώτερη κατηγορία από Ι΄ έως ΙΓ΄, θα λάβουν τον διπλασιασμό των ΜΣΔ σύμφωνα με την περσινή μοριοδότηση για το σχολικό έτος 2017-2018 και με τη φετινή μοριοδότηση για το σχολικό έτος 2018-2019.

Παράδειγμα 1ο : Εκπαιδευτικός που υπηρέτησε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολική μονάδα που ανήκε σε κατηγορία Θ΄ και κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετεί στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη που ανήκε στην κατηγορία Θ΄ με την περσινή μοριοδότηση, αλλά με τη φετινή μοριοδότηση ανήκει σε οποιαδήποτε κατηγορία από Α΄ έως Η΄ θα λάβει 36 ΜΣΔ (Δηλαδή 36 ΜΣΔ = 18 ΜΣΔ για το 2017-2018 + 18 ΜΣΔ για το 2018-2019).

Παράδειγμα 2ο : Εκπαιδευτικός που υπηρέτησε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολική μονάδα που ανήκε σε κατηγορία Θ΄ ενώ κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετεί στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη που με την νέα μοριοδότηση ανήκει σε κατηγορία ΙΑ΄ θα λάβει 40 ΜΣΔ (Δηλαδή 40 ΜΣΔ = 18 ΜΣΔ για το 2017-2018 + 22 ΜΣΔ για το 2018-2019).

Β) Με ανάλογο τρόπο υπολογίζονται για τον διπλασιασμό οι ΜΣΔ και για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

13/8/2019 – Σε ΦΕΚ ο τρόπος εξέτασης σε Γλώσσα και Λογοτεχνία στις Πανελλαδικές 2020... Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο τρόπος εξέτασης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020. Δείτε εδώ το ΦΕΚ...
3/8/2019 – Αλλαγές σε ύλη και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για τις Πανελλαδικές 2020... Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα: α) μείωση της εξ...
2/8/2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ για το σχολικό έτος 2019-2020... Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΠΥΣΔΕ ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ για το σχ...
22/7/2019 – Πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019... Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται το πρόγραμμα: των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων ΓΕΛ, των επαναληπτικ...