Σχετικά με τον διπλασιασμό μοριοδότησης μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017-2018 διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ και κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετούν για δεύτερο συνεχές έτος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ μέχρι την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. (Β΄ 3941) και με τη νέα μοριοδότηση εντάσσονται σε κατώτερη κατηγορία από Α΄ έως Θ΄ θα λάβουν διπλασιασμό των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) με βάση τη μοριοδότηση που ίσχυε πριν την εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Επισημαίνεται ότι, εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολικές μονάδες που ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ και με την νέα μοριοδότηση εντάσσονται σε ανώτερη κατηγορία από Ι΄ έως ΙΓ΄, θα λάβουν τον διπλασιασμό των ΜΣΔ σύμφωνα με την περσινή μοριοδότηση για το σχολικό έτος 2017-2018 και με τη φετινή μοριοδότηση για το σχολικό έτος 2018-2019.

Παράδειγμα 1ο : Εκπαιδευτικός που υπηρέτησε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολική μονάδα που ανήκε σε κατηγορία Θ΄ και κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετεί στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη που ανήκε στην κατηγορία Θ΄ με την περσινή μοριοδότηση, αλλά με τη φετινή μοριοδότηση ανήκει σε οποιαδήποτε κατηγορία από Α΄ έως Η΄ θα λάβει 36 ΜΣΔ (Δηλαδή 36 ΜΣΔ = 18 ΜΣΔ για το 2017-2018 + 18 ΜΣΔ για το 2018-2019).

Παράδειγμα 2ο : Εκπαιδευτικός που υπηρέτησε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολική μονάδα που ανήκε σε κατηγορία Θ΄ ενώ κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετεί στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη που με την νέα μοριοδότηση ανήκει σε κατηγορία ΙΑ΄ θα λάβει 40 ΜΣΔ (Δηλαδή 40 ΜΣΔ = 18 ΜΣΔ για το 2017-2018 + 22 ΜΣΔ για το 2018-2019).

Β) Με ανάλογο τρόπο υπολογίζονται για τον διπλασιασμό οι ΜΣΔ και για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

19/3/2019 – Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου Μαΐου 2019... Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 20-3-2019 έως και την Τρίτη 2-4-2019, ώρα 15:00, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ...
19/3/2019 – Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας με θέμα: Στίχοι αντι-γράφουν θάλασσες... Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας σε συνεργασία με τον Κύκλο των Ποιητών (Αθήνα), το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας και το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλί...
19/3/2019 – Εγκύκλιος για υποβολή δικαιολογητικών για εξέταση υποψηφίων με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές... Με την παρούσα εγκύκλιο, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματε...
19/3/2019 – Υποβολή Αίτησης Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019. Μέχρι 29/3/2019 οι Αιτήσεις!... Σας γνωρίζουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠ...