Σχετικά με τον διπλασιασμό μοριοδότησης μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017-2018 διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ και κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετούν για δεύτερο συνεχές έτος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ μέχρι την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. (Β΄ 3941) και με τη νέα μοριοδότηση εντάσσονται σε κατώτερη κατηγορία από Α΄ έως Θ΄ θα λάβουν διπλασιασμό των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) με βάση τη μοριοδότηση που ίσχυε πριν την εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Επισημαίνεται ότι, εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολικές μονάδες που ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ και με την νέα μοριοδότηση εντάσσονται σε ανώτερη κατηγορία από Ι΄ έως ΙΓ΄, θα λάβουν τον διπλασιασμό των ΜΣΔ σύμφωνα με την περσινή μοριοδότηση για το σχολικό έτος 2017-2018 και με τη φετινή μοριοδότηση για το σχολικό έτος 2018-2019.

Παράδειγμα 1ο : Εκπαιδευτικός που υπηρέτησε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολική μονάδα που ανήκε σε κατηγορία Θ΄ και κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετεί στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη που ανήκε στην κατηγορία Θ΄ με την περσινή μοριοδότηση, αλλά με τη φετινή μοριοδότηση ανήκει σε οποιαδήποτε κατηγορία από Α΄ έως Η΄ θα λάβει 36 ΜΣΔ (Δηλαδή 36 ΜΣΔ = 18 ΜΣΔ για το 2017-2018 + 18 ΜΣΔ για το 2018-2019).

Παράδειγμα 2ο : Εκπαιδευτικός που υπηρέτησε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολική μονάδα που ανήκε σε κατηγορία Θ΄ ενώ κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετεί στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη που με την νέα μοριοδότηση ανήκει σε κατηγορία ΙΑ΄ θα λάβει 40 ΜΣΔ (Δηλαδή 40 ΜΣΔ = 18 ΜΣΔ για το 2017-2018 + 22 ΜΣΔ για το 2018-2019).

Β) Με ανάλογο τρόπο υπολογίζονται για τον διπλασιασμό οι ΜΣΔ και για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

7/12/2018 – Ενημερωτική εκδήλωση για τον ιό HIV με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS... Περισσότερα από 40 χρόνια πέρασαν από τότε που εμφανίστηκε ο ιός HIV ο οποίος προκαλεί το AIDS. Ο ιός φαίνεται να είναι ανίκητος και ο μόνος τρόπος πρ...
7/12/2018 – Σχεδιασμός και υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το 2018-2019 (Εγκύκλιος)... Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α’ 102) και ενόψει (α) της έναρξης της πλήρους λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υπ...
7/12/2018 – Παρουσίαση του νέου μαθήματος «Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ Λυκείου (Φάκελος μαθήματος)... Η Επιστημονική Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργάνωσε Ενημερωτική/Επιμορφωτική ημερίδα για την επιμόρφωση των ...
5/12/2018 – Διαχείριση της Διδακτέας Εξεταστέας ύλης της Χημείας Γ΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019... Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 56/22-11-2018) σάς γνωρίζουμε ότι για τη ΧΗΜΕΙΑ της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικο...