Σχετικά με τον διπλασιασμό μοριοδότησης μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017-2018 διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ και κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετούν για δεύτερο συνεχές έτος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ μέχρι την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. (Β΄ 3941) και με τη νέα μοριοδότηση εντάσσονται σε κατώτερη κατηγορία από Α΄ έως Θ΄ θα λάβουν διπλασιασμό των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) με βάση τη μοριοδότηση που ίσχυε πριν την εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Επισημαίνεται ότι, εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολικές μονάδες που ανήκαν στις κατηγορίες Θ΄ ή Ι΄ και με την νέα μοριοδότηση εντάσσονται σε ανώτερη κατηγορία από Ι΄ έως ΙΓ΄, θα λάβουν τον διπλασιασμό των ΜΣΔ σύμφωνα με την περσινή μοριοδότηση για το σχολικό έτος 2017-2018 και με τη φετινή μοριοδότηση για το σχολικό έτος 2018-2019.

Παράδειγμα 1ο : Εκπαιδευτικός που υπηρέτησε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολική μονάδα που ανήκε σε κατηγορία Θ΄ και κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετεί στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη που ανήκε στην κατηγορία Θ΄ με την περσινή μοριοδότηση, αλλά με τη φετινή μοριοδότηση ανήκει σε οποιαδήποτε κατηγορία από Α΄ έως Η΄ θα λάβει 36 ΜΣΔ (Δηλαδή 36 ΜΣΔ = 18 ΜΣΔ για το 2017-2018 + 18 ΜΣΔ για το 2018-2019).

Παράδειγμα 2ο : Εκπαιδευτικός που υπηρέτησε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολική μονάδα που ανήκε σε κατηγορία Θ΄ ενώ κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετεί στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη που με την νέα μοριοδότηση ανήκει σε κατηγορία ΙΑ΄ θα λάβει 40 ΜΣΔ (Δηλαδή 40 ΜΣΔ = 18 ΜΣΔ για το 2017-2018 + 22 ΜΣΔ για το 2018-2019).

Β) Με ανάλογο τρόπο υπολογίζονται για τον διπλασιασμό οι ΜΣΔ και για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
18/10/2019 – Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων από το ΕΚΦΕ Λευκάδας την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019... Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους Υπεύθυνους των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) καθώς και τους υπόλοιπ...
16/10/2019 – Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες στη Λευκάδα!... Σας ενημερώνουμε σχετικά με την υλοποίηση ενός προγράμματος Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη με συντονιστές το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης ΜΙΟ...
16/10/2019 – Στατιστική Β΄ Λυκείου. Διόρθωση στο Φάκελο μαθητή/μαθήτριας σχετικά με τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα 2014-201... Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 40/03-10-2019 του Δ.Σ.) σάς ενημερώνουμε ότι: Στη σελίδα 13 του Φακέλου μα...
15/10/2019 – Η Εκδήλωσή μας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού CodeWeek 2019... Για 6η συνεχόμενη χρονιά το Σχολείο μας πραγματοποίησε εκδήλωση με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (Codeweek) 2019. Στην εκδήλωση συμμετ...