Ανακοινώθηκαν οι πίνακες μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, σε μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία ,σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΣΣΥ, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας για το 2018-2019.

Επί των πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για το χρονικό διάστημα από 13-12-2018 έως και 17-12-2018.

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε καλλιτεχνικά

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε μουσικά

Κατάλογος αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΣΣΥ

Print Friendly, PDF & Email