1.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Β/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΔΕ) Ιονίων Νήσων.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 ημερών (από την Παρασκευή 14-12-2018, έως και την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018).

Δείτε την πρόσκληση αναλυτικά και τη σχετική αίτηση


2.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στα διευρυμένα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Δ/νσεων Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, ως Συμβούλια Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις αφορούν εκπαιδευτικούς της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Α΄102) και επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε., όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται), θα υποβληθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 14-12-2018, έως και την Τρίτη 18-12-2018.

Δείτε την πρόσκληση αναλυτικά και τη σχετική αίτηση

 

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

18/4/2019 – Ενημέρωση υποψηφίων πανελλαδικών σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-20... Σχετικά με την λειτουργία Τμημάτων και Σχολών των ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: Στο ΦΕΚ 1118 Β΄/4-4-2019 δημο...
16/4/2019 – Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές. Μέχρι τις 20 Μαΐου η προθεσμία υποβολής... Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμε...
16/4/2019 – Πρόγραμμα για τα Ειδικά Μαθήματα, τα Μουσικά Μαθήματα και τις δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ, για τις Πανελλαδικές 2019... Από το Υπουργείο Παιδείας καθορίστηκε το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων και η προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής ...
12/4/2019 – Παράταση υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών μέχρι την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019... Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δ...