1.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Β/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΔΕ) Ιονίων Νήσων.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 ημερών (από την Παρασκευή 14-12-2018, έως και την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018).

Δείτε την πρόσκληση αναλυτικά και τη σχετική αίτηση


2.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στα διευρυμένα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Δ/νσεων Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, ως Συμβούλια Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις αφορούν εκπαιδευτικούς της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Α΄102) και επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε., όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται), θα υποβληθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 14-12-2018, έως και την Τρίτη 18-12-2018.

Δείτε την πρόσκληση αναλυτικά και τη σχετική αίτηση

 

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
18/10/2019 – Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων από το ΕΚΦΕ Λευκάδας την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019... Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους Υπεύθυνους των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) καθώς και τους υπόλοιπ...
16/10/2019 – Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες στη Λευκάδα!... Σας ενημερώνουμε σχετικά με την υλοποίηση ενός προγράμματος Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη με συντονιστές το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης ΜΙΟ...
16/10/2019 – Στατιστική Β΄ Λυκείου. Διόρθωση στο Φάκελο μαθητή/μαθήτριας σχετικά με τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα 2014-201... Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 40/03-10-2019 του Δ.Σ.) σάς ενημερώνουμε ότι: Στη σελίδα 13 του Φακέλου μα...
15/10/2019 – Η Εκδήλωσή μας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού CodeWeek 2019... Για 6η συνεχόμενη χρονιά το Σχολείο μας πραγματοποίησε εκδήλωση με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (Codeweek) 2019. Στην εκδήλωση συμμετ...