Το Πρόγραμμα της Ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μαθητές Γυμνασίου, για το 2018-2019:

Α΄ Γυμνασίου:

 • Τρίτη: 13:05 – 13:50 – Γλώσσα
 • Τρίτη: 13:55 – 14:40 – Αρχαία Ελληνικά
 • Τετάρτη: 13:55 – 14:40 – Μαθηματικά
 • Τετάρτη: 14:45 – 15:30 – Μαθηματικά
 • Πέμπτη: 13:05 – 13:50 – Γλώσσα
 • Πέμπτη: 13:55 – 14:40 – Γλώσσα
 • Πέμπτη: 14:45 – 15:30 – Αρχαία Ελληνικά

Β΄ Γυμνασίου:

 • Πέμπτη: 13:55 – 14:40 – Μαθηματικά
 • Πέμπτη: 14:45 – 15:30 – Μαθηματικά

Γ΄ Γυμνασίου:

 • Τετάρτη: 15:35 – 16:20 – Μαθηματικά
 • Πέμπτη: 13:05 – 13:50 – Μαθηματικά
Print Friendly, PDF & Email