Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ( Ι.Ε.Π.) υλοποιεί τη Δράση 2 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των  Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204.

Ο Α΄ Κύκλος  της επιμόρφωσης έχει ολοκληρωθεί,  ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο Β΄ Κύκλος της επιμόρφωσης εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών που δεν παρακολούθησαν τον Α΄ Κύκλο επιμόρφωσης κατά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2018. Επισημαίνουμε ότι δεν προβλέπεται Γ’ Κύκλος επιμόρφωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο και για την καλύτερη οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί δεν παρακολούθησαν τον Α΄ Κύκλο επιμόρφωσης να στείλουν τα στοιχεία τους στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ηπείρου (email: pekes@ipeir.pde.sch.gr, Tηλ.: 2651039752, Υπόψη κ. Νάτση, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ05) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019. Για να σας διευκολύνουμε, σας επισυνάπτουμε ένα αρχείο excel με τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε.

Επίσης, επισυνάπτεται  ενημερωτικά η Υπουργική Απόφαση του Α΄ Κύκλου επιμόρφωσης (αναμένεται η έκδοση ΥΑ για τον Β΄ Κύκλο επιμόρφωσης) καθώς και το Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για τον Β΄ Κύκλο επιμόρφωσης.

Όλα τα απαραίτητα έντυπα θα τα βρείτε εδώ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ05 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου

Χάιδω Νάτση

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

18/4/2019 – Ενημέρωση υποψηφίων πανελλαδικών σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-20... Σχετικά με την λειτουργία Τμημάτων και Σχολών των ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: Στο ΦΕΚ 1118 Β΄/4-4-2019 δημο...
16/4/2019 – Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές. Μέχρι τις 20 Μαΐου η προθεσμία υποβολής... Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμε...
16/4/2019 – Πρόγραμμα για τα Ειδικά Μαθήματα, τα Μουσικά Μαθήματα και τις δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ, για τις Πανελλαδικές 2019... Από το Υπουργείο Παιδείας καθορίστηκε το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων και η προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής ...
12/4/2019 – Παράταση υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών μέχρι την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019... Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δ...