Σας αποστέλλουμε ενδεικτικά κριτήρια και δελτία περιγραφικής αξιολόγησης για τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των Μαθηματικών, της Φυσικής/Χημείας και των Αγγλικών ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ανταπόκρισης του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στις ανάγκες των ωφελούμενων μαθητών/τριών.

Το δελτίο περιγραφικής αξιολόγησης για κάθε μαθητή/τρια ανά μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας συμπληρώνεται από τον αντίστοιχο διδάσκοντα του πρωινού προγράμματος της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά ο/η μαθητής/τρια και υποβάλλεται στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. του Σ.Κ.Α.Ε. στο οποίο ανήκει η σχολική μονάδα. Ο Υ.Σ.Κ.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη του τα δελτία περιγραφικής αξιολόγησης στη σύνταξη της ενδιάμεσης και της τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας που υποβάλλει στη Σ.Ο.Δ.Α.Ε. της οικείας Δ.Δ.Ε..

Παρακαλούνται οι Υ.Σ.Κ.Α.Ε. να αποστείλουν άμεσα τα συνημμένα κριτήρια και δελτία περιγραφικής αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους ώστε να συμπληρωθούν από τους εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος για κάθε μαθητή/τρια ανά μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας και να υποβληθούν στους Υ.Σ.Κ.Α.Ε. μέχρι τις 10-03-2019, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη των ενδιάμεσων απολογιστικών εκθέσεων καθώς και μέχρι τα τέλη Μαΐου προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη των τελικών απολογιστικών εκθέσεων.

Το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

19/3/2019 – Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου Μαΐου 2019... Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 20-3-2019 έως και την Τρίτη 2-4-2019, ώρα 15:00, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ...
19/3/2019 – Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας με θέμα: Στίχοι αντι-γράφουν θάλασσες... Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας σε συνεργασία με τον Κύκλο των Ποιητών (Αθήνα), το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας και το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλί...
19/3/2019 – Εγκύκλιος για υποβολή δικαιολογητικών για εξέταση υποψηφίων με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές... Με την παρούσα εγκύκλιο, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματε...
19/3/2019 – Υποβολή Αίτησης Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019. Μέχρι 29/3/2019 οι Αιτήσεις!... Σας γνωρίζουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠ...