Σας αποστέλλουμε ενδεικτικά κριτήρια και δελτία περιγραφικής αξιολόγησης για τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των Μαθηματικών, της Φυσικής/Χημείας και των Αγγλικών ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ανταπόκρισης του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στις ανάγκες των ωφελούμενων μαθητών/τριών.

Το δελτίο περιγραφικής αξιολόγησης για κάθε μαθητή/τρια ανά μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας συμπληρώνεται από τον αντίστοιχο διδάσκοντα του πρωινού προγράμματος της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά ο/η μαθητής/τρια και υποβάλλεται στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. του Σ.Κ.Α.Ε. στο οποίο ανήκει η σχολική μονάδα. Ο Υ.Σ.Κ.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη του τα δελτία περιγραφικής αξιολόγησης στη σύνταξη της ενδιάμεσης και της τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας που υποβάλλει στη Σ.Ο.Δ.Α.Ε. της οικείας Δ.Δ.Ε..

Παρακαλούνται οι Υ.Σ.Κ.Α.Ε. να αποστείλουν άμεσα τα συνημμένα κριτήρια και δελτία περιγραφικής αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους ώστε να συμπληρωθούν από τους εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος για κάθε μαθητή/τρια ανά μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας και να υποβληθούν στους Υ.Σ.Κ.Α.Ε. μέχρι τις 10-03-2019, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη των ενδιάμεσων απολογιστικών εκθέσεων καθώς και μέχρι τα τέλη Μαΐου προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη των τελικών απολογιστικών εκθέσεων.

Το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
20/10/2019 – Πρόσκληση Λέσχης Ανάγνωσης Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας σε αφιέρωμα για την Εθνική Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου... Την Κυριακή 27 Οκτώβρη 2019, ώρα 8 μ.μ.,  σας προσκαλούμε στο ξενοδοχείο Νήρικος, όπου θα παρουσιάσουμε, σε ειδικό αφιέρωμα για την Εθνική Γιορτή...
18/10/2019 – Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων από το ΕΚΦΕ Λευκάδας την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019... Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους Υπεύθυνους των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) καθώς και τους υπόλοιπ...
16/10/2019 – Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες στη Λευκάδα!... Σας ενημερώνουμε σχετικά με την υλοποίηση ενός προγράμματος Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη με συντονιστές το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης ΜΙΟ...
16/10/2019 – Στατιστική Β΄ Λυκείου. Διόρθωση στο Φάκελο μαθητή/μαθήτριας σχετικά με τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα 2014-201... Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 40/03-10-2019 του Δ.Σ.) σάς ενημερώνουμε ότι: Στη σελίδα 13 του Φακέλου μα...