Σας αποστέλλουμε ενδεικτικά κριτήρια και δελτία περιγραφικής αξιολόγησης για τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των Μαθηματικών, της Φυσικής/Χημείας και των Αγγλικών ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ανταπόκρισης του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στις ανάγκες των ωφελούμενων μαθητών/τριών.

Το δελτίο περιγραφικής αξιολόγησης για κάθε μαθητή/τρια ανά μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας συμπληρώνεται από τον αντίστοιχο διδάσκοντα του πρωινού προγράμματος της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά ο/η μαθητής/τρια και υποβάλλεται στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. του Σ.Κ.Α.Ε. στο οποίο ανήκει η σχολική μονάδα. Ο Υ.Σ.Κ.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη του τα δελτία περιγραφικής αξιολόγησης στη σύνταξη της ενδιάμεσης και της τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας που υποβάλλει στη Σ.Ο.Δ.Α.Ε. της οικείας Δ.Δ.Ε..

Παρακαλούνται οι Υ.Σ.Κ.Α.Ε. να αποστείλουν άμεσα τα συνημμένα κριτήρια και δελτία περιγραφικής αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους ώστε να συμπληρωθούν από τους εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος για κάθε μαθητή/τρια ανά μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας και να υποβληθούν στους Υ.Σ.Κ.Α.Ε. μέχρι τις 10-03-2019, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη των ενδιάμεσων απολογιστικών εκθέσεων καθώς και μέχρι τα τέλη Μαΐου προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη των τελικών απολογιστικών εκθέσεων.

Το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

23/8/2019 – Πρόγραμμα και εξεταστικά κέντρα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019... Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τα Εξεταστικά κέντρα των Επαναληπτικών Πανελλ...
23/8/2019 – Τα ΦΕΚ με την οριστική ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων 2020 μετά τις αλλαγές... Σας ενημερώνουμε ότι τα ΦΕΚ που μπορείτε να συμβουλεύεστε για την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 είναι τα παρακάτω: ΦΕΚ 2875 τ.Β' (5/7/2019)...
20/8/2019 – Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι – ικανοί στις εξετάσεις για τις Σχολές Ενστόλων... Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στ...
13/8/2019 – Σε ΦΕΚ ο τρόπος εξέτασης σε Γλώσσα και Λογοτεχνία στις Πανελλαδικές 2020... Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο τρόπος εξέτασης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020. Δείτε εδώ το ΦΕΚ...