«Σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στις Α, Β΄ και Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου, διευκρινίζονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την Υ.Α. 8212/Γ2 «Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου», ΦΕΚ 131 Β΄/07-02-2002 (άρθρ. 45), σύμφωνα με την οποία:

  • σκοπός της διδασκαλίας της Αγγλικής στο Λύκειο είναι να μπορέσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοούν και να παράγουν αυθεντικό προφορικό και γραπτό λόγο έτσι ώστε να καλύψουν τις βασικές επαγγελματικές και προσωπικές τους ανάγκες στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο,
  • καθορίζονται οι γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου,

οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιοποιήσουν κατά την κρίση τους κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης κάθε φορά διδακτικής περίστασης, με έμφαση στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Με βάση τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους Φακέλους Υλικού 1 και 2, προσαρμόζοντας το υλικό στις ανάγκες και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και μαθητριών της τάξης τους ή μπορούν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το
διδακτικό εγχειρίδιο/υλικό που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., στο πεδίο «ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ» (http://iep.edu.gr/el/component/k2/599-fakelos-ylikou-agglika-gen-lykeioy-b-c), θα αναρτηθεί σύντομα και ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για τον Φάκελο Υλικού 2, ο οποίος θα συμπληρώνεται και θα επικαιροποιείται σταδιακά, θα τροποποιούνται τα ηλεκτρονικά αρχεία του Υλικού (με την ένδειξη Νέο) όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
16/10/2019 – Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες στη Λευκάδα!... Σας ενημερώνουμε σχετικά με την υλοποίηση ενός προγράμματος Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη με συντονιστές το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης ΜΙΟ...
16/10/2019 – Στατιστική Β΄ Λυκείου. Διόρθωση στο Φάκελο μαθητή/μαθήτριας σχετικά με τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα 2014-201... Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 40/03-10-2019 του Δ.Σ.) σάς ενημερώνουμε ότι: Στη σελίδα 13 του Φακέλου μα...
15/10/2019 – Η Εκδήλωσή μας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού CodeWeek 2019... Για 6η συνεχόμενη χρονιά το Σχολείο μας πραγματοποίησε εκδήλωση με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (Codeweek) 2019. Στην εκδήλωση συμμετ...
11/10/2019 – Εισαγωγή αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020... Ρυθμίσεις για την εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 2019-2020 στο ν/σ του Υπουργείου ...