«Σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στις Α, Β΄ και Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου, διευκρινίζονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την Υ.Α. 8212/Γ2 «Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου», ΦΕΚ 131 Β΄/07-02-2002 (άρθρ. 45), σύμφωνα με την οποία:

  • σκοπός της διδασκαλίας της Αγγλικής στο Λύκειο είναι να μπορέσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοούν και να παράγουν αυθεντικό προφορικό και γραπτό λόγο έτσι ώστε να καλύψουν τις βασικές επαγγελματικές και προσωπικές τους ανάγκες στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο,
  • καθορίζονται οι γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου,

οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιοποιήσουν κατά την κρίση τους κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης κάθε φορά διδακτικής περίστασης, με έμφαση στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Με βάση τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους Φακέλους Υλικού 1 και 2, προσαρμόζοντας το υλικό στις ανάγκες και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και μαθητριών της τάξης τους ή μπορούν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το
διδακτικό εγχειρίδιο/υλικό που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., στο πεδίο «ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ» (http://iep.edu.gr/el/component/k2/599-fakelos-ylikou-agglika-gen-lykeioy-b-c), θα αναρτηθεί σύντομα και ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για τον Φάκελο Υλικού 2, ο οποίος θα συμπληρώνεται και θα επικαιροποιείται σταδιακά, θα τροποποιούνται τα ηλεκτρονικά αρχεία του Υλικού (με την ένδειξη Νέο) όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

23/8/2019 – Πρόγραμμα και εξεταστικά κέντρα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019... Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τα Εξεταστικά κέντρα των Επαναληπτικών Πανελλ...
23/8/2019 – Τα ΦΕΚ με την οριστική ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων 2020 μετά τις αλλαγές... Σας ενημερώνουμε ότι τα ΦΕΚ που μπορείτε να συμβουλεύεστε για την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 είναι τα παρακάτω: ΦΕΚ 2875 τ.Β' (5/7/2019)...
20/8/2019 – Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι – ικανοί στις εξετάσεις για τις Σχολές Ενστόλων... Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στ...
13/8/2019 – Σε ΦΕΚ ο τρόπος εξέτασης σε Γλώσσα και Λογοτεχνία στις Πανελλαδικές 2020... Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο τρόπος εξέτασης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020. Δείτε εδώ το ΦΕΚ...