«Σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στις Α, Β΄ και Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου, διευκρινίζονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη την Υ.Α. 8212/Γ2 «Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου», ΦΕΚ 131 Β΄/07-02-2002 (άρθρ. 45), σύμφωνα με την οποία:

  • σκοπός της διδασκαλίας της Αγγλικής στο Λύκειο είναι να μπορέσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοούν και να παράγουν αυθεντικό προφορικό και γραπτό λόγο έτσι ώστε να καλύψουν τις βασικές επαγγελματικές και προσωπικές τους ανάγκες στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο,
  • καθορίζονται οι γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου,

οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιοποιήσουν κατά την κρίση τους κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης κάθε φορά διδακτικής περίστασης, με έμφαση στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Με βάση τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους Φακέλους Υλικού 1 και 2, προσαρμόζοντας το υλικό στις ανάγκες και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και μαθητριών της τάξης τους ή μπορούν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το
διδακτικό εγχειρίδιο/υλικό που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., στο πεδίο «ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ» (http://iep.edu.gr/el/component/k2/599-fakelos-ylikou-agglika-gen-lykeioy-b-c), θα αναρτηθεί σύντομα και ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για τον Φάκελο Υλικού 2, ο οποίος θα συμπληρώνεται και θα επικαιροποιείται σταδιακά, θα τροποποιούνται τα ηλεκτρονικά αρχεία του Υλικού (με την ένδειξη Νέο) όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

20/3/2019 – Σχολές και Τμήματα στα οποία απαιτούνται ειδικά μαθήματα, προκαταρκτικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες στις... Για ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούνται επιπλέον προϋποθέσεις εισαγωγής των υποψηφίων, ως ακολούθως: 1) Σχολές ή Τμήμα...
20/3/2019 – Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019. Από σήμερα Τετάρτη 20/3, η έναρξη υποβολής της.... Αγαπητοί/τές μαθητές/τριες, αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Τετάρτη 20/3/2019, ξεκινά η διαδικασία για την υποβολή των αιτ...
19/3/2019 – Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου Μαΐου 2019... Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 20-3-2019 έως και την Τρίτη 2-4-2019, ώρα 15:00, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ...
19/3/2019 – Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Λευκάδας με θέμα: Στίχοι αντι-γράφουν θάλασσες... Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας σε συνεργασία με τον Κύκλο των Ποιητών (Αθήνα), το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας και το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλί...