Η σχετική Υπουργική Απόφαση, αφορά σε ειδικές εξετάσεις εισαγωγής των υποψηφίων, σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης όπου θα λαμβάνεται υπόψιν το επίπεδο γνώσης μουσικού οργάνου. Η Υ.Α. καθορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους εισαγωγής φοιτητών στα:

  •     Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
  •     Τµήµα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  •     Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
  •     Τµήµα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η απόφαση καθορίζει τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα, τους συντελεστές βαρύτητας και τα κριτήρια βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου, καθώς επίσης και τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τον τρόπο εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και τις διαδικασίες συμμετοχής.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email