Το νέο σύστημα μειώνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Τα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (6 ώρες), Θρησκευτικά (1 ώρα), Φυσική Αγωγή (2 ώρες) και ένα μάθημα επιλογής (2 ώρες) γίνονται υποχρεωτικά για όλους. Επιλεγόμενα μαθήματα: Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά), Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Λατινικά. (σύνολο 11 ώρες).

Ομάδες Προσανατολισμού με 3 εξάωρα μαθήματα και 1 ώρα συνάντησης – συνεργασίας εκπαιδευτικών μαθητών (σύνολο 21 ώρες):

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία,Κοινωνιολογία)

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά)

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Φυσική, Χημεία, Βιολογία)

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Μαθηματικά, Ανάπτυξη Εφαρμογών, Οικονομία)

Σύνολο Ωρών: 32

Print Friendly, PDF & Email