Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

  • τη νέα αρχιτεκτονική των Πανεπιστημίων της χώρας
  • τις ρυθμίσεις για τη νέα Γ’ Λυκείου και τον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • λοιπές διατάξεις.

Ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου από τον κόμβο του Υπ.π.ε.θ.

Print Friendly, PDF & Email