Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1204, τ.Β’ (10-4-2019) αλλαγές για το προηγούμενο ΦΕΚ 1118, τ.Β’  (4-4-2019) οι υπουργικές αποφάσεις για την Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία, μετά τις αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε το νέο ΦΕΚ

 

Print Friendly, PDF & Email