Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ υπ’αριθμ. 70 τ.Α’ (7-5-2019) δημοσιεύτηκε ο νόμος 4610/2019 με θέμα “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, ΓΑΚ και λοιπές διατάξεις”.

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email