Σας ενημερώνουμε ότι ορίστηκε ως εξεταστικό κέντρο Λευκάδας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών έτους 2019, το κτίριο του 1ου γενικού Λυκείου (Παλιές Αλυκές -31100 Λευκάδα, τηλ 2645022416 και 2645023312).

Σε αυτό υποχρεούνται να προσέλθουν για εξέταση οι μαθητές της Γ΄ τάξης όλων των Λυκείων που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους και δήλωσαν το ειδικό μάθημα των Αγγλικών.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email